ΔΩΡΕΑΝ 4G TABLET ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

  Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  – Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή προπληρωμένης κάρτας) σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel («Unlimited Προγράμματα»), με 24μηνη δέσμευση.

  – Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.

  – Υφιστάμενους συνδρομητές της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.
  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν με τα εξής:

  Α) Δωροεπιταγή έως €500 (Πεντακόσια Ευρώ) που μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα Public ή το εν λόγω ποσό της Δωροεπιταγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάστημα της PrimeTel/Telefone για την αγορά συσκευής κινητής τηλεφωνίας (στο εξής καλούμενη «Δωροεπιταγή») ή μέχρι 50% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα της επιλογής τους. Νοείται ότι η εν λόγω Δωροεπιταγή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή υπηρεσιών ή/και λογαριασμών. Η εν λόγω Δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί και σε καταστήματα PrimeTel αποκλειστικά για την αγορά συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Νοείται ότι η Δωροεπιταγή είναι δυνατό να δοθεί μόνο σε νέους συνδρομητές που μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στην PrimeTel με 24μηνη δέσμευση ή σε υφιστάμενους συνδρομητές της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.
  Β) Δωρεάν LENOVO TAB 3 LTE αξίας €130 ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel εφόσον ο Συνδρομητής υπογράψει το συμβόλαιό του σε κατάστημα της PrimeTel ή της Telefone ή Δωρεάν συσκευή Tablet αξίας €99.90 εφόσον ο Συνδρομητής υπογράψει το συμβόλαιό του σε κατάστημα Public (στο εξής “4G Tablet”) και έως την εξάντληση των αποθεμάτων.
  Γ) Δωρεάν δεύτερη κάρτα sim με νέο αριθμό κινητής τηλεφωνίας με πρόγραμμα Mobile Basic και για κάθε μήνα 500 ΜΒ mobile data, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Νοείται ότι το πάγιο του προγράμματος Mobile Basic και τα 500ΜΒ mobile data θα παρέχονται δωρεάν για είκοσι τέσσερις (24) μήνες και ο Συνδρομητής θα πρέπει να καταβάλει όλες τις χρεώσεις σχετικά με περαιτέρω χρήση.

  3. Στη λήξη των 500 ΜΒ mobile data της εν λόγω κάρτας, ο συνδρομητής θα έχει τη δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων MΒ με την αγορά πρόσθετου πακέτου δεδομένων. Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη δεύτερη κάρτα sim για την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή sms, με τις αντίστοιχες ισχύουσες τοπικές χρεώσεις στον ενιαίο μηνιαίο λογαριασμό τους. Στη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών εφαρμόζεται η κανονική χρέωση μηνιαίου παγίου του προγράμματος Mobile Basic.

  4. Διευκρινίζεται ότι ο Συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί από την εν λόγω Προσφορά μόνο μία φορά αλλά σε περίπτωση που ένας Συνδρομητής που θα μεταφέρει τον υφιστάμενο αριθμό κινητής τηλεφωνίας του/της σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση και που έχει επωφεληθεί από την Προσφορά, επιθυμεί να επωφεληθεί από ακόμη μία (1) Προσφορά για ένα μέλος της οικογένειάς του/της, μπορεί να το πράξει αλλά για τη δεύτερη συνδρομή, ο Συνδρομητής θα λάβει ένα (1) Δωρεάν 4G Tablet κατόπιν διαθεσιμότητας, τη δεύτερη δωρεάν κάρτα sim όπως ανωτέρω περιγράφεται και έως 50% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα της επιλογής του Συνδρομητή, χωρίς την επιλογή της Δωροεπιταγής, εάν ο Συνδρομητής έχει επωφεληθεί από την Δωροεπιταγή κατά την πρώτη συνδρομή.

  5. Ο συνδρομητής θα λάβει το 4G Tablet με την υπογραφή του συμβολαίου του/της και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και κατόπιν διαθεσιμότητας του 4G Tablet. Διευκρινίζεται ότι τη Δωροεπιταγή θα τη λάβει ο ίδιος ο Συνδρομητής, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του/της, με την επίδειξη της ταυτότητας του/της στο κατάστημα που έγινε η υπογραφή του συμβολαίου του/της.

  6. Ο συνδρομητής μπορεί να επιλέξει συνδυαστικά με την παρούσα Προσφορά και λοιπές ισχύουσες προσφορές και υπηρεσίες της PrimeTel, που δεν περιέχουν Κινητή τηλεφωνία. Η παρούσα Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε προσφορά επιδότησης συσκευής μέσω των Unlimited Προγραμμάτων της PrimeTel.

  7. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

  8. Η Προσφορά ισχύει από 27/06/2017 μέχρι 20/08/2017 και ισχύει έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

  9. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων.

  10. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού ή/και αγαθών. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

  11. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons