Προσφορά Κινητής

  Όροι και Προϋποθέσεις Χριστουγεννιάτικης Προσφοράς 2016 («H Προσφορά»)

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται σε:
  − νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής της PrimeTel («Unlimited Προγράμματα»), με 24μηνη δέσμευση.

  − νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα και σε υπηρεσίες τηλεφωνίας και internet, με 24μηνη δέσμευση.

  − υφιστάμενους συνδρομητές, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά στα πλαίσια και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα με 24μηνη δέσμευση.

  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την προσφορά θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν με:

  Α) Δωροεπιταγή μέχρι €600 που μπορεί να εξαργυρωθεί στα καταστήματα Primetel, Public και Telefone) ή μέχρι 50% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που θα επιλέξει ο συνδρομητής, και
  Β) Δωρεάν Lenovo Tablet αξίας €79

  3. Ο συνδρομητής θα λαμβάνει το Lenovo Tablet κατά την υπογραφή του συμβολαίου του αλλά την Δωροεπιταγή θα την λαμβάνει ο ίδιος, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του, με την παρουσίαση ταυτότητας στο κατάστημα που έγινε η υπογραφή του συμβολαίου.

  4. Η PrimeTel διερευνά την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επιλέξει την Δωροεπιταγή αλλά μόνο την έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο.

  5. Η Προσφορά ισχύει από 18/11/2016 μέχρι 31/1/2017 και δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της PrimeTel.

  6. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  7. Στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των 24 μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και το κόστος των συσκευών που αντιστοιχούν στους εναπομείναντες μήνες μέχρι τη λήξη της Συμφωνίας.

  8. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο κάθε συνδρομητής, θα μπορεί να επωφεληθεί της Προσφοράς μέχρι δύο (2) συνδρομές. Συγκεκριμένα, με τη δεύτερη συνδρομή θα δικαιούται να λάβει ένα (1) Δωρεάν Lenovo Tablet κατόπιν διαθεσιμότητας και μέχρι 50% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που θα επιλέξει και δεν θα υπάρχει η επιλογή της Δωροεπιταγής.

  9. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons