Βασικό, Premium & Premium Plus Πακέτο Τηλεόρασης

  • Η προσφορά ισχύει για όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να εγγραφούν στο Βασικό & Premium Πακέτο Τηλεόρασης με 24 δέσμευση και για υφιστάμενους συνδρομητές τηλεφωνίας και internet που επιλέγουν να εγγραφούν στο Premium Πακέτο Τηλεόρασης με ανανέωση συμβολαίου για 24 μήνες, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η μειωμένη τιμή του Βασικού & Premium Πακέτου Τηλεόρασης ισχύει για 24 μήνες και δεν περιλαμβάνει το μηνιαίο πάγιο σταθερής τηλεφωνίας και internet που αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας τηλεόρασης PrimeTel. Μετά την πάροδο των 24 μηνών εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις των υπηρεσιών σύμφωνα με το δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.
  • Η έκπτωση δεν εφαρμόζεται σε οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων.
  • Όλες οι τιμές που αναγράφονται στα διαφημιστικά έντυπα ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες της Primetel σχετικά με την προσφορά συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
  • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Primetel στο 133.
  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons