Όροι και Προϋποθέσεις διπλάσια MB

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  − νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής της PrimeTel («Unlimited Προγράμματα»), με 24μηνη δέσμευση.

  − νέους συνδρομητές με νέο αριθμό PrimeTel ή καρτοκινητή που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.

  − υφιστάμενους συνδρομητές, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση.

  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την προσφορά θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν με:

  A) Διπλάσια MΒ mobile internet για τους πρώτους 12 μήνες.

  3. Στη λήξη των δώδεκα (12) μηνών θα ισχύουν τα MΒ του εκάστοτε Unlimited Προγράμματος και οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων MΒ με την αντίστοιχη ισχύουσα χρέωση. Στη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις των Unlimited Προγραμμάτων.

  4. Η Προσφορά ισχύει από 21/11/2017 μέχρι 31/1/2018 και δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της PrimeTel.

  5. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  6. Στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των 24 μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού και/ή αγαθών ν που αντιστοιχεί στους εναπομείναντες μήνες μέχρι τη λήξη της Συμφωνίας.

  7. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons