1. Η προσφορά ισχύει μόνο για συνδρομητές που θα μεταφέρουν τον αριθμό τους σε πρόγραμμα κινητής Unlimited 4 μέσω της ιστοσελίδας της PrimeTel («Online»).
  2. Οι συνολικές χρεώσεις που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα καταβάλλονται είτε Online μέσω πιστωτικής κάρτας είτε σε ένα από τα καταστήματα της PrimeTel.
  3. Ο συνδρομητής δεν χρεώνεται με το τέλος ενεργοποίησης νέας σύνδεσης κινητής.
  4. Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία του προγράμματος ο συνδρομητής θα πρέπει να υποβάλει την υπογεγραμμένη Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών σε ένα από τα καταστήματα της PrimeTel.
  5. Η προσφορά ισχύει μέχρι και 30/4/2018. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 133
  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons