Με 300 άτομα στο δυναμικό της, η PrimeTel έχει καταστεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην κυπριακή αγορά

  Human Resources

  PrimeTel’s high caliber workforce is one of its greatest assets and considered the backbone of the company’s structure. We rely on our employees’ high level of commitment, motivation and drive to achieve departmental and company objectives.

  Our people are highly trained and educated professionals who work passionately and along the lines of business standards in order to meet both internal and external stakeholder expectations.

  We collaboratively work together in an innovative manner to expand our horizons and stretch our capabilities, to reach maximum efficiency levels, and thus set new standards in the telecommunications industry.

  Our employees are in constant quest for knowledge. Personal and professional development of our people is one of our primary concerns. Human resource management is practiced through internal policies and processes, such as in recruitment and selection, training and development and HR support is our main focus.

  PrimeTel’s employees’ professionalism and productivity has been recognized with international quality standards, focused on Human Resources, such as the «Investors In People» (IIP) accreditation that the Customer Service Department now holds. Total communication is the key to achieving sustainable success and prosperity and to securing Cyprus’ telecommunication needs.