Συνάπτουμε στρατηγικές συνεργασίες με στόχο την αναβάθμιση και τελειοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας

  Strategic Partnerships

  Content Providers

  We enrich the content of our IPTV platform by establishing collaborations with top content providers, both internationally and locally. PrimeTel collaborates with all of the major Hollywood studios offering extraordinary TV content to its subscribers.

  Telecommunication Providers

  We collaborate with more than 96 telecommunication providers, offering termination, Internet provision and provision of leased lines and network segments.

  Technology Partners

  We are partners with some of the best in the industry and use their high-end equipment and support in order to offer top quality services.