Με 300 άτομα στο δυναμικό της, η PrimeTel έχει καταστεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην κυπριακή αγορά

  Ανθρώπινο δυναμικό

  Το εργατικό δυναμικό της PrimeΤel είναι ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία της εταιρείας καθώς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στον οποίο στηρίζεται η λειτουργία της. Βασιζόμαστε στη δέσμευση και τον ενθουσιασμό του ανθρώπινου δυναμικού μας για την επιτυχία των στόχων, των τμημάτων αλλά και της εταιρείας.

  Τα άτομα που ανήκουν στο δυναμικό μας είναι υψηλά καταρτισμένοι επαγγελματίες, που δουλεύουν με πάθος και τηρούν το επίπεδο της εταιρείας υψηλό, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών επενδυτών. Διατηρούμε ένα δυνατό πνεύμα συνεργασίας και μέσα σε αυτό δουλεύουμε με πρωτοποριακό τρόπο ώστε να διευρύνουμε τους ορίζοντες, τις δυνατότητες και συνεπώς την παραγωγικότητα μας, με στόχο να θέσουμε νέα επίπεδα στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών.

  Το προσωπικό μας είναι διαρκώς σε αναζήτηση νέων πληροφοριών και μάθησης, η προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη είναι το κύριο μέλημά μας.

  Επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μας και επικεντρωνόμαστε σε εσωτερικές διαδικασίες, κανονισμούς, στην επιλογή του προσωπικού και στην ανάπτυξη του δυναμικού. H αποδοτικότητα αλλά και ο επαγγελματισμός των ανθρώπων που απαρτίζουν τα τμήματά μας επισφραγίζεται με διεθνή ποιοτικά πρότυπα που εστιάζουν στο Ανθρώπινο Δυναμικό, όπως το «Investors In People» (IIP) για το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

  Το κλειδί στη διατήρηση της επιτυχίας και της επιβράβευσής μας βρίσκεται στον ικανοποιημένο καταναλωτή.