Σημαντικές επενδύσεις για ανάπτυξη και λειτουργία σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών

  Εθνικό Δίκτυο

  Η PrimeTel συνεχίζει να χτίζει τις τηλεπικοινωνίες του μέλλοντος και με αισιοδοξία προχωρεί στη δημιουργία νέων υποδομών και υπηρεσιών οι οποίες διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο.

  Η PrimeTel αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής στην ανάπτυξη της δικτυακής υποδομής της και στη συγκρότηση ραχιαίου δικτύου μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής αξιοπιστίας. Με τεχνολογία ADSL2+ για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε οικιακούς πελάτες όσο και οπτικές ίνες για παράδοση υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες. Με την 24ωρη παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ομαλή παροχή υπηρεσιών.

  Η PrimeTel δημιούργησε ραχιαίο δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας και αξιοπιστίας, με στόχο την εναλλακτική διόδευση και την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών του νησιού.

  Η PrimeTel, είναι η πρώτη κυπριακή ιδιωτική εταιρεία που εγκατέστησε ανεξάρτητο υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων του νησιού.

  Χαρακτηριστικά Δικτύου

  Αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών μέσω προληπτικής επόπτευσης του δικτύου αλλά και υποστήριξης πελατών 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

  • Υψηλή Χωρητικότητα
  • Υψηλή Αξιοπιστία Δικτύου
  • Νέας Γενεάς Δίκτυο που μπορεί να υποστηρίξει τεχνολογίες του μέλλοντος
  • Τοπολογία Δακτυλίου μέσω διαφορετικών γεωγραφικών οδεύσεων που εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία δικτύου

  Υψηλής δυναμικότητας άξονας οπτικών ινών

  Ένας ολοκληρωμένος άξονας συνδέει τις απομακρυσμένες τοποθεσίες του δικτύου διασφαλίζοντας συνεχή διαθεσιμότητα του συστήματος, ακόμα και σε περιπτώσεις τοπικής βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο.

  Ποιότητα Δικτύου

  Χρησιμοποιούνται μέρη του δικτύου προκειμένου να εξασφαλιστεί ο χρόνος διαθεσιμότητας και να εξαλειφθούν τυχόν μεμονωμένα σημεία που έχουν υποστεί βλάβη. Το δίκτυο της PrimeTel εκτείνεται σε διαφορετικές τοποθεσίες μέσω πολλαπλών συνδέσεων, προσφέροντας συνεχή συνδεσιμότητα.

  Διαχείριση ασφάλειας

  Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφαλέστερη δυνατή μεταφορά επικοινωνιών μέσω του δικτύου, η PrimeTel επένδυσε σημαντικά σε ένα πλήθος μέτρων ασφαλείας, παρέχοντας στους χρήστες ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας