Ενεργό συμμετοχή σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα με σκοπό την αποδοτική εξοικείωσή μας με τις νέες τεχνολογίες

  Έρευνα και ανάπτυξη

  Το αφοσιωμένο και εξειδικευμένο τμήμα ανάπτυξης και έρευνας της PrimeTel συνθέτει τη συνεχή προσπάθεια της εταιρίας να προσφέρει νέες υπηρεσίες στους πελάτες της μέσω της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και μέσω στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς και εθνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιομηχανικούς εταίρους.

  Η ομάδα Ε&Α διεξάγει έρευνα με βάση τις καινοτόμες αναδυόμενες τεχνολογίες. Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της PrimeTel, όπως επίσης και για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων. Η ομάδα μαζί με τη δημιουργικότητα, τις τεχνολογικές δεξιότητες, την εμπειρία και την επιχειρηματική γνώση τείνει να διαμορφώνει το μέλλον με την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών λύσεων.

  Η PrimeTel συμμετέχει ενεργά σε διάφορα προγράμματα επιχορήγησης συμπεριλαμβανομένου του Η2020 (HORIZON 2020), FP7 (7ο Πρόγραμμα Πλαισίου), CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme), ΙΠΕ (Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) και Eurostar – EUREKA. Τα έργα στα συμμετέχει αφορούν ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες, Υποσύστημα Πολυμέσων IP, οπτικές ίνες, ασύρματες υπηρεσίες, δίκτυα κινητού, σύγκλιση σταθερού σε κινητού, QoS.

  Μερικά από τα έργα στα οποία συμμετέχει η PrimeTel είναι:

  Ολοκληρωμένα έργα

  • POLY-BIO (2007 – 2009)
  • IPTV COMMERCE (2009 – 2010)
  • T-SENIORITY (2008 – 2010)
  • MIMAX (2008 – 2011)
  • SMOOTHIT (2008 – 2011)
  • ASPIS (2009 – 2011)
  • VIRTUAL NUTRITION MUSEUM (2009 – 2011)
  • WDM-PON (2009 – 2011)
  • MOTSWAN (2009 – 2011)
  • STRONGEST (2010 – 2012)
  • MAINS (2010 – 2012)
  • COMET (2010 – 2013)
  • SARACEN (2010 – 2013)
  • ETICS (2010 – 2013)
  • MULTIBROAD (2011 – 2013)
  • FIWI (2011 – 2013)

  Τρέχοντα έργα

  • FP7 – CONTENT (2012-2015)
  • FP7 – SECURED (2013 – 2016)
  • FP7 – ADDAPT (2013 – 2017)
  • FP7 – T-NOVA (2014 – 2017)
  • H2020 – POINT (2015 – 2018)
  • H2020 – iCIRRUS (2015 – 2018)