PT_website-cloud-services

  Οι υπηρεσίες Cloud από την PrimeTel (με την υποστήριξη της Jelastic) είναι μια ολοκληρωμένη λύση Cloud Computing, η οποία συνδυάζει υπολογιστική υποδομή σε μια ενιαία πλατφόρμα και παρέχει δίκτυο, εξυπηρετητές (servers) και αποθηκευτικό χώρο σε web designers, επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού, επιχειρηματικές δραστηριότητες, OEMs και web παρόχους φιλοξενίας.

  Οι υπηρεσίες cloud computing, λειτουργούν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο προστατευμένων κέντρων δεδομένων (data centres), τα οποία αναβαθμίζονται τακτικά στην τελευταίας τεχνολογίας γρήγορη και αποτελεσματική υλικοτεχνική υποδομή (hardware), ενώ ταυτόχρονα μέσω εύχρηστης ανάπτυξης, παραμετροποίησης και διαχείρισης των υπηρεσιών, καλύπτουν τις ανάγκες κάθε οργανισμού ή developer.

  Οι Cloud Υπηρεσίες από την PrimeTel, παρέχουν ένα σύνολο από oφέλη, με τη χρήση ενός εταιρικού κέντρου δεδομένων (data centre), που περιλαμβάνει ελαχιστοποίηση των δικτυακών καθυστερήσεων για τις εφαρμογές και μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος.

  BusinessCloud

  Η PrimeTel παρέχει υποδομή και υπηρεσίες στο cloud, όπως web accelerate, δίκτυο παροχής περιεχομένου, route DNS, φιλοξενία επιχειρηματικών εφαρμογών, φιλοξενία eCommerce και πολλές ακόμη:

  • Υπηρεσία που παρέχει Πλατφόρμα και Υποδομή (PaaS and Infrastructure-as-a-Service) και συνδυάζει δίκτυα, διακομιστές, βάσεις δεδομένων και αποθηκευτικό χώρο, σε μια ενιαία λύση

  • Εύκολη στη χρήση web διεπαφή για απλή παραμετροποίηση

  • Εικονικό “marketplace” με πλήθος δωρεάν προκαθορισμένων εφαρμογών (CMS, CRM, Ιδιωτικό Backup, Cloud Drive κ.α.)

  • Αυτόματη κλιμάκωση υπηρεσιών (Ελαστικότητα). επιπρόσθετοι servers/VMs προστίθενται για να διαχειριστούν την αυξημένη κίνηση

  • Εύκολη διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων του συνδρομητή με το δίκτυο της PrimeTel

  • Αυτοματοποιημέο API

  • Εργαλεία για τη μετεγκατάσταση συστημάτων σε: Java, Node.js, Ruby, Python, PHP

  Powered_Jelastic
  Supp_Scaleforce
  • Εγκατάσταση websites με ένα κλίκ με χρήση WordPress, DRUPAL, Joomla, Git/SVN κ.α.

  • Disaster Recovery
   Traffic Balancing / Distributor / Database and Cluster Synchronization / File Synchronization

  • Εικονικό Iδιωτικό Cloud (Virtual Private)
   Hybrid Cloud / Backup in Cloud / Cloning / Εξελιγμένα εργαλεία για την αυτόματη δημιουργία και διαχείριση πλήθους τεστ περιβαλλόντων / αναβάθμιση χωρίς downtime

  • Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)
   Για παράδειγα OwnCloud / Filesystem backups για την πλατφόρμα Jelastic, Τακτικά snapshots / Ανάκτηση οποιαδήποτε στιγμή (για τις προηγούμενες 30 ημέρες)

  • Marketplace
   Εγκατάσταση περισσότερων από 100 διαδεδομένων εφαρμογών με ένα κλίκ

  Η υπηρεσία Business Cloud από την Primetel και την Jelastic, παρέχει ένα ευέλικτο μοντέλο τιμολόγησης, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ακόμη και των πιο απαιτητικών πελατών.

  Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των προμηθευτών, η κάθετη και οριζόντια κλιμάκωση καθώς και η αυτόματη παροχή εκπτώσεων, επιτρέπουν μια τιμολογιακή προσέγγιση με βάση τη χρήση (Pay-per-Use). Η μνήμη RAM, ο επεξεργαστής (CPU) και ο σκληρός δίσκος χρεώνονται σε ωριαία βάση μόνο εάν χρησιμοποιούνται πραγματικά από τις εφαρμογές.

  pricing scheme

  Οφέλη

  Κόστος

  • Εξάλειψη του κόστους αρχικής επένδυσης
  • Δυνατότητα για μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί και να πληρώνει για τους υπολογιστικούς πόρους που πραγματικά χρησιμοποίησε
  • Κοινη χρήση υπολογιστικών πόρων, η οποία επιτρέπει τη μείωση του κόστους υλικού, λογισμικού, αδειών χρήσης και ενέργειας

  Ευελιξία

  • Η επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιεί ακριβώς τις υπηρεσίες εκείνες που πραγματικά χρειάζεται, με την ικανότητα να αναπροσαρμόζει προς τα πάνω ή προς τα κάτω τους πορους εκείνους που χρησιμοποιεί, χωρίς περιορισμούς

  Αξιοπιστία

  • Αντίγραφα ασφαλείας, disaster recovery και επιχειρησιακή συνέχεια

  Ασφάλεια

  • Οι cloud υπηρεσίες, παρέχονται από την PrimeTel σε ένα πλήρως προστατευμένο περιβάλλον (powered by Jelastic)
  • Αυτόματες αναβαθμίσεις λογισμικού (updates) χωρίς επιπλέον κόστος

  Υποστήριξη

  • Η υπηρεσία παρέχεται 24/7, με ταυτόχρονη βοήθεια και ηλεκτρονική υποστήριξη (Οδηγών υποστήριξης, webinars, email με εξειδικευμεένο προσωπικό, forum)
  Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας
  • Μοντέλο συνδρομής ανά εξυπηρετητή (server)
  • Μηδενικό αρχικό κόστος επένδυσης
  • Ευέλικτη τιμολόγηση με βάση τη χρήση
  • Κανένα μοναδικό σημείο αποτυχίας (no single point of failure)
  • Προηγμένη υποδομή failover για τη μεταφορά των υπηρεσιών σε διαφορετικό cloud, datacenter, χώρα ή ήπειρο
  • Σύστημα Προειδοποιήσεων (Alerting)
  • Μεγάλος όγκος υπολογιστικών πόρων, ο οποίος μπορεί να είναι διαθέσιμος σε μερικά λεπτά
  • Ικανότητα ελαστικής κλιμάκωσης υπολογιστικών πόρων στο cloud
   • Αυτόματη κάθετη κλιμάκωση
    Κατά τις περιόδους αιχμής, περισσότεροι υπολογιστικοί πόροι διατίθενται από την Jelastic στις εφαρμογές, οι οποίοι επιστρέφονται όταν πλέον δεν είναι απαραίτητοι
   • Αυτόματη οριζόντια κλιμάκωση
    Μια εφαρμογή, μπορεί να υποστηρίζεται από ένα πλήθος εξυπηρετητών μέσω οριζόντιας κλιμάκωσης και διαμερισμό του φόρτου στους υπολογιστικούς πόρους. Οι τάξεις των εφαρμογών (instances) μπορούν να παραμετροποιηθούν για μέγιστη απόδοση και διαθεσιμότητα.
  • Πλήρης έλεγχος της υπηρεσίας, μέσα από εύκολη πρόσβαση στην πλατφόρμα της PrimeTel για τη διαχείριση και την παρακολούθησή της
  • Χαμηλότερο latency των Cloud Υπηρεσιών σε σχέση με τον ανταγωνισμό
  • Ενίσχυση της αποδοτικότητας των τμημάτων IT, αφαιρώντας την ανάγκη παραμετροποίησης της υλικοτεχνικής υποδομής (hardware) και άλλων χρονοβόρων εργασιών, με σκοπό την προσύλωση στην επίτευξη άλλων περισσότερο σημαντικών επιχειρησιακών στόχων
  • Χρήση τοπικών servers στην Κύπρο (γρήγορη απόκριση)
  • Φιλοξενία σε περιβάλλον Windows και Linux

  Υπολογίστε το κόστος ανά ώρα, επιλέγοντας την εκτιμώμενη κατανάλωση cloudlet (RAM & CPU)

  Τι είναι το cloudlet;

  Οι υπολογιστικοί πόροι παρέχονται και υπολογίζονται σε μονάδες, οι οποίες ονομάζονται cloudlets (128MiB of RAM and 400MHz of CPU). Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η ακριβής κατανομή των απαιτούμενων πόρων.

  publicpreview

  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Δεσμευμένων (Reserved) και των Δυναμικών (Dynamic) Cloudlets?

  Τα Reserved Cloudlets έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων και χρεώνονται ανεξάρτητα από την πραγματική χρήση των πόρων. Στην τιμή τους, παρέχονται αυτόματα σημαντικές εκπτώσεις που βασίζονται στο πλήθος τους.

  Τα Dynamic Cloudlets προστίθενται και αφαιρούνται αυτόματα ανάλογα με το πλήθος των πόρων που απαιτούνται από τις εφαρμογές σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δεσμεύονται όταν ο φόρτος αυξάνεται και αφαιρούνται ξανά μόλις μειωθεί. Ως αποτέλεσμα, η χρέωση γίνεται με βάση την πραγματική χρήση των πόρων.

  publicpreview-1

  Παράδειγμα

  Στο ακόλουθο παράδειγμα, ο server έχει 4 δεσμευμένα cloudlets και ανώτατο όριο τα 24 δυναμικά cloudlets. Με αυτή τη διαμόρφωση, η χρέωση θα γίνεται ως εξής:

  publicpreview-2

  • αν χρησιμοποιούνται 4 ή λιγότερα cloudlets, η χρέωση θα γίνεται για αυτά τα 4 βάσει της τιμής των reserved cloudlets. Στα δεσμευμένα cloudlets παρέχεται και η αντίστοιχη έκπωση με βάση το πλήθος τους

  • αν χρησιμοποιούνται 16 cloudlets, η χρέωση θα γίνεται για τα πρώτα 4 cloudlets με την τιμή των reserved (με την παροχή των αντίστοιχων εκπτώσεων) και για τα υπόλοιπα 12 cloudlets με την τιμή των δυναμικών (dynamic cloudlets)

  Η Primetel παρέχει την υπηρεσία Business Cloud μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας με την Jelastic Inc., η οποία μας επιτρέπει να προσφέρουμε τις πλέον σύγχρονες, πλήρως διαχειρίσιμες και αυτοματοποιημένες λύσεις για τη φιλοξενία δημόσιου ή ιδιωτικού cloud στην Κυπριακή αγορά.
  Οι PaaS και IaaS υπηρεσίες της Jelastic είναι η μόνη ολοκληρωμένη ιδιωτική λύση cloud, που την καθιστά πρότυπο για τη φιλοξενία υπηρεσιών παγκοσμίως και διεισδύει στην επιχειρηματική αγορά, παρέχοντας ένα εξελιγμένο και προστατευμένο cloud περιβάλλον.

  Powered_Jelastic
  Supp_Scaleforce

  Δωρεάν Δοκιμή 30 ημερών

  Ανακαλύψτε την cloud πλατφόρμα της PrimeTel, δοκιμάζοντας οποιονδήποτε συνδυασμό υπηρεσιών για 30 ημέρες

  Δωρεάν Δοκιμή & Bonus!

  *Η δωρεάν δοκιμή ισχύει για ενεργοποιήσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 + 100% bonus πρώτης κατάθεσης.

  Είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε.

  Θέλετε να μιλήσετε με ένα αντιπρόσωπο;

  Με την υποβολή αυτής της φόρμας συμφωνείς όπως ένας αντιπρόσωπος μας επικοινωνήσει μαζί σου και κατανοείς ότι θα χειριστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα βάσει της Πολιτικής Απορρήτου μας.