Ιουνίου 19, 2017 Newsletter 0 comments

  H υπηρεσία PrimeTel Fleet αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση στόλου οχημάτων. Απευθύνεται σε εταιρείες και επαγγελματίες που διατηρούν στόλο οχημάτων ανεξαρτήτως μεγέθους και προσφέρει άμεσα αποτελέσματα σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, η υγεία και οι δημόσιες μεταφορές.

  Η υπηρεσία έχει ως βασικά χαρακτηριστικά της τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ασφάλεια των εμπορευμάτων και των εταιρικών αυτοκινήτων και γενικότερα τον μεγαλύτερο έλεγχο μιας επιχείρησης.

  Αναφορικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση της υπηρεσίας αφορούν την μείωση στην κατανάλωση καυσίμων, την μείωση στο κόστος διαχείρισης και οργάνωσης των εργασιών και δρομολογίων, καθώς επίσης την ελάττωση των υπερωριών.

  Επιπροσθέτως, η υπηρεσία PrimeTel Fleet δίνει τη δυνατότητα για αύξηση της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης, καθώς επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη διασφάλιση της ποιότητας φορτίου και έγκυρης παράδοσης στους πελάτες και ακόμη την αύξηση των εργασιών ανά όχημα.

  Από τα οφέλη της υπηρεσίας δεν θα μπορούσε να απουσιάσουν δύο σημαντικότατοι τομείς της εταιρικής καθημερινότητας, όπως είναι η ασφάλεια και ο έλεγχος.
  Ειδικότερα, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα προστασίας του οδηγού, του οχήματος και του εμπορεύματος, ενώ βοηθά στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης στην ανεύρεση του οχήματος, σε περίπτωση κλοπής.

  Εξάλλου, σε σχέση με τον έλεγχο η υπηρεσία PrimeTel Fleet παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού θέσης, κίνησης και κατάστασης όλων των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση των δρομολογίων που διανύει το εταιρικό όχημα και ακόμη διαθέτει εργαλεία παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων.