• Χρειάζομαι βοήθεια για να εγκαταστήσω τον αποκωδικοποιητή!

   1.  Σύνδεσε το καλώδιο Ethernet στη θύρα LAN3 ή LAN4 του ADSL2+ μόντεμ σου.

   Motorola_step_1

   2.  Σύνδεσε την άλλη άκρη του καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet του αποκωδικοποιητή.

   Motorola_step_2

   3.  Σύνδεσε το καλώδιο SCART στην τηλεόραση.
   Motorola_step_3

   4.  Σύνδεσε την άλλη άκρη του καλωδίου SCART στον αποκωδικοποιητή.
   Motorola_step_4

   5.  Σύνδεσε το καλώδιο παροχής ρεύματος στον αποκωδικοποιητή και ένωσε τον μετασχηματιστή AC στην πρίζα.
   Motorola_step_5

   6.  Η ακόλουθη εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη καθώς ο αποκωδικοποιητής κάνει τις αρχικές του ρυθμίσεις (μπορεί να πάρει μέχρι και 5 λεπτά). Οι γκρίζες κουκκίδες θα αναβοσβήνουν κίτρινο και μετά μία-μία θα γίνονται σταθερό πράσινο. Μη σβήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
   Motorola_step_6

   7.  Βάλε τις 2 μπαταρίες ΑΑΑ στο τηλεχειριστήριο και ζήσε την απόλυτη Prime TV εμπειρία!

  • Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα του μενού;
   1. Πάτησε το πλήκτρο Menu στο τηλεχειριστήριο σου για να αποκτήσεις πρόσβαση στο κυρίως μενού. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα βέλη < > για να μεταβείς στο Services. Πάτησε ΟΚ.
   2. Επέλεξε Ρυθμίσεις και πάτησε ΟΚ.
   3. Επέλεξε τη γλώσσα της προτίμησής σου χρησιμοποιώντας τα βέλη < > και πάτησε ΟΚ.
  • Η οθόνη της τηλεόρασης μου είναι μαύρη – τα κανάλια δεν μεταδίδονται αλλά μπορώ να δω τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων μέσω του τηλεχειριστηρίου.

   Κάνε επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή σου αφαιρώντας το καλώδιο παροχής ρεύματος από αυτό. Περίμενε 10 δευτερόλεπτα και επανασύνδεσε.

  • Το κανάλι μεταδίδεται αλλά δεν υπάρχει ήχος. Tι πρέπει να κάνω;

   Αρχικά, έλεγξε την ένταση του ήχου και σίγασης, τόσο στο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης όσο και σε αυτό του αποκωδικοποιητή. Βεβαιώσου ότι το καλώδιο SCART είναι συνδεδεμένο. Αφαίρεσέ το και επανασύνδεσε με τον αποκωδικοποιητή και την τηλεόρασή σου.

  • Δε μπορώ να αλλάξω κανάλια με το τηλεχειριστήριο μου. Τι πρέπει να κάνω;
   1. Τοποθέτησε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο σου.
   2. Βεβαιώσου ότι υπάρχει ευθεία γραμμή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αποκωδικοποιητή και δεν παρεμβάλλονται οποιαδήποτε εμπόδια.
   3. Εάν εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις πρόβλημα, κάνε επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή σου αφαιρώντας το καλώδιο παροχής ρεύματος. Περίμενε 10 δευτερόλεπτα και επανασύνδεσε.
  • Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων δεν δείχνει τις σωστές πληροφορίες προγραμμάτων.

   Κάνε επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή σου αφαιρώντας το καλώδιο παροχής ρεύματος. Περίμενε 10 δευτερόλεπτα και επανασύνδεσε.

  • Επιλέγοντας κάποιο κανάλι εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη Το κανάλι, προσωρινά, δεν είναι διαθέσιμο. Παρακαλούμε πατήστε info για το πρόγραμμα του καναλιού

   Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένη μετάδοση από το κανάλι που έχεις επιλέξει. Παρακαλώ επέλεξε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων για την επόμενη προγραμματισμένη μετάδοση.

  • Η τηλεόραση μου δείχνει την ένδειξη ΝΟ SIGNAL. Τι πρέπει να κάνω;

   Βεβαιώσου ότι το καλώδιο SCART είναι συνδεδεμένο. Αφαίρεσε και επανασύνδεσε το με τον αποκωδικοποιητή και την τηλεόραση σου. Βεβαιώσου ότι η τηλεόραση είναι στο σωστό κανάλι AV.

  • Όταν ξεκινήσω τον αποκωδικοποιητή μου μια σειρά από κύκλους παρουσιάζεται στην οθόνη. Ο πρώτος κύκλος είναι κόκκινος. Τι πρέπει να κάνω;
   1. Σβήσε τον αποκωδικοποιητή και αφαίρεσε το καλώδιο Ethernet από το modem και τον αποκωδικοποιητή και επανασύνδεσε.
   2. Βεβαιώσου ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN4 του modem.
   3. Ενεργοποίησε τον αποκωδικοποιητή.
   4. Εάν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, έλεγξε το καλώδιο για πιθανές φθορές ή ζημιές. Εάν έχεις δεύτερο καλώδιο Ethernet αντικατάστησέ το.
  • Χρειάζομαι βοήθεια για να εγκαταστήσω τον αποκωδικοποιητή!
   1.  Σύνδεσε το καλώδιο Ethernet στη θύρα LAN3 ή LAN4 του ADSL2+ μόντεμ σου.
   HD_step_1

   2.  Σύνδεσε την άλλη άκρη του καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet του αποκωδικοποιητή.
   HD_step_2

   3.  Σύνδεσε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.
   HD_step_3

   4.  Σύνδεσε την άλλη άκρη του καλωδίου HDMI στον αποκωδικοποιητή.
   HD_step_4

   5.  Σύνδεσε το καλώδιο παροχής ρεύματος στον αποκωδικοποιητή και ένωσε τον μετασχηματιστή AC στην πρίζα.
   HD_step_5

   6.  Η ακόλουθη εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη καθώς ο αποκωδικοποιητής κάνει τις αρχικές του ρυθμίσεις (μπορεί να πάρει μέχρι 5 λεπτά). Οι γκρίζες κουκκίδες θα αναβοσβήνουν κίτρινο και μετά μία-μία θα γίνονται σταθερό πράσινο. Μην σβήσεις την συσκευή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
   HD_step_6

   7.  Βάλε τις 2 μπαταρίες ΑΑΑ στο τηλεχειριστήριο και ζήσε την εμπειρία της PrimeTV!

  • Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα του μενού;
   1. Πάτησε το πλήκτρο Menu στο τηλεχειριστήριο σου για να αποκτήσεις πρόσβαση στο κυρίως μενού. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα βέλη < > για να μεταβείς στο Services. Πάτησε ΟΚ.
   2. Επέλεξε Ρυθμίσεις και πάτησε ΟΚ.
   3. Επέλεξε τη γλώσσα της προτίμησής σου χρησιμοποιώντας τα βέλη < > και πάτησε ΟΚ.
  • Η οθόνη της τηλεόρασης μου είναι μαύρη – τα κανάλια δεν μεταδίδονται αλλά μπορώ να δω τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων μέσω του τηλεχειριστηρίου.

   Κάνε επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή σου αφαιρώντας το καλώδιο παροχής ρεύματος από αυτό. Περίμενε 10 δευτερόλεπτα και επανασύνδεσε.

  • Το κανάλι μεταδίδεται αλλά δεν υπάρχει ήχος. Tι πρέπει να κάνω;

   Αρχικά, έλεγξε την ένταση του ήχου και σίγασης, τόσο στο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης όσο και σε αυτό του αποκωδικοποιητή. Βεβαιώσου ότι το καλώδιο SCART είναι συνδεδεμένο. Αφαίρεσέ το και επανασύνδεσε με τον αποκωδικοποιητή και την τηλεόρασή σου.

  • Δεν μπορώ να αλλάξω κανάλια με το τηλεχειριστήριο μου. Τι πρέπει να κάνω;
   1. Τοποθέτησε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο σου.
   2. Βεβαιώσου ότι υπάρχει ευθεία γραμμή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αποκωδικοποιητή και δεν παρεμβάλλονται οποιαδήποτε εμπόδια.
   3. Εάν εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις πρόβλημα, κάνε επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή σου αφαιρώντας το καλώδιο παροχής ρεύματος. Περίμενε 10 δευτερόλεπτα και επανασύνδεσε.
  • Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων δε δείχνει τις σωστές πληροφορίες προγραμμάτων.
   Κάνε επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή σου αφαιρώντας το καλώδιο παροχής ρεύματος από αυτό. Περίμενε 10 δευτερόλεπτα και επανασύνδεσε.

  • Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένη μετάδοση από το κανάλι που έχεις επιλέξει. Παρακαλώ επέλεξε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων για την επόμενη προγραμματισμένη μετάδοση.

  • Η τηλεόρασή μου δείχνει την ένδειξη ΝΟ SIGNAL. Τι πρέπει να κάνω;

   Βεβαιώσου ότι το καλώδιο SCART είναι συνδεδεμένο. Αφαίρεσε και επανασύνδεσέ το με τον αποκωδικοποιητή και την τηλεόραση σου. Βεβαιώσου ότι η τηλεόραση είναι στο σωστό κανάλι AV.

  • Όταν ξεκινήσω τον αποκωδικοποιητή μου μια σειρά από κύκλους παρουσιάζεται στην οθόνη. Ο πρώτος κύκλος είναι κόκκινος. Τι πρέπει να κάνω;
   1. Σβήσε τον αποκωδικοποιητή και αφαίρεσε το καλώδιο Ethernet από το modem και τον αποκωδικοποιητή και επανασύνδεσε.
   2. Βεβαιώσου ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN4 του modem σου.
   3. Ενεργοποίησε τον αποκωδικοποιητή.
   4. Εάν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται έλεγξε το καλώδιο για πιθανές φθορές ή ζημιές. Εάν έχεις δεύτερο καλώδιο Ethernet αντικατάστησέ το.
  • Χρειάζομαι βοήθεια για να εγκαταστήσω τον αποκωδικοποιητή!
   1.  Σύνδεσε το καλώδιο Ethernet στη θύρα LAN3 ή LAN4 του ADSL2+ μόντεμ σου.
   Hybrid_step_1

   2.  Σύνδεσε την άλλη άκρη του καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet του αποκωδικοποιητή.
   Hybrid_step_1b

   3.  Σύνδεσε το καλώδιο RCA (ή HDMI) στην τηλεόραση. *Το καλώδιο HDMI δεν περιλαμβάνεται. Μπορείς να το προμηθευτείς από ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης της PrimeTel.

   Hybrid_step_2

   4.  Σύνδεσε την άλλη άκρη του καλωδίου RCA (ή HDMI) στον αποκωδικοποιητή.
   Hybrid_step_2b

   5.  Σύνδεσε το MMCX-F καλώδιο στην αριστερή θύρα του αποκωδικοποιητή και σε αυτό σύνδεσε το καλώδιο της αντένας σου.
   Hybrid_step_3

   6.  Σύνδεσε το καλώδιο παροχής ρεύματος στον αποκωδικοποιητή και τον μετασχηματιστή AC στην πρίζα.
   Hybrid_step_4

   Περίμενε για την φόρτωση αρχικών ρυθμίσεων, η οποία ολοκληρώνεται εντός 5 λεπτών.
   Hybrid_step_5

    

   Ακολούθησε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη σου όπως πιο κάτω:

   1.  Επέλεξε τη γλώσσα της προτίμησής σου και μετά πάτησε ΟΚ 

   2.  Έξοδος Video:

   • Για καλώδιο HDMI επέλεξε YpbPr + HDMI
   • Για καλώδιο RCA επέλεξε CVBS

   3.  Στην επιλογή Ανάλυση Εξόδου επέλεξε Επόμενο
   4.  Στην επιλογή Ρυθμίσεις Internet επέλεξε Επόμενο
   5.  Περίμενε μερικά δευτερόλεπτα. Στην επιλογή Σάρωση DVB-T επέλεξε Εντάξει και περίμενε μέχρι και 5 λεπτά.
   Με την ολοκλήρωση της σάρωσης θα μεταφερθείς στο μενού της τηλεόρασης.

  • Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα του μενού;
   1. Πίεσε το πλήκτρο Menu στο τηλεχειριστήριο σου για πρόσβαση στο κυρίως μενού. Χρησιμοποιώντας τα βέλη ∨∧ στο τηλεχειριστήριο σου, μπορείς να μετακινηθείς στο βασικό μενού.
   2. Κατευθύνσου στις Ρυθμίσεις, μετά πάτησε ΟΚ.
   3. Κατευθύνσου στην Εμφάνιση, μετά πάτησε το βέλος >.
   4. Κατευθύνσου στη Γλώσσα, μετά πάτησε το βέλος >.
   5. Επέλεξε τη γλώσσα που προτιμάς και μετά πάτησε ΟΚ. Θα πάρει μερικά δευτερόλεπτα για να αποθηκευτεί η γλώσσα που επέλεξες.
  • Η οθόνη της τηλεόρασής μου είναι μαύρη – τα κανάλια δεν μεταδίδονται αλλά μπορώ να δω τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων μέσω του τηλεχειριστηρίου.

   Αυτό συμβαίνει, συνήθως, μόνο στα τοπικά κανάλια. Βεβαιώσου ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη στη σωστή υποδοχή.

   • Πίεσε το πλήκτρο Menu στο τηλεχειριστήριο σου για πρόσβαση στο κυρίως μενού. Χρησιμοποιώντας τα βέλη «▾ ▴» στο τηλεχειριστήριο σου, μπορείς να μετακινηθείς στο βασικό μενού.
   • Κατευθύνσου στις Ρυθμίσεις, μετά πάτησε ΟΚ.
   • Κατευθύνσου στο Σάρωση DVB-T και μετά πάτησε ΟΚ.
   • Πάτησε ΟΚ και περίμενε μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί το σκανάρισμα.

   Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να συμβαίνει, παρακαλώ κάλεσε την ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης στο 133.

  • Το κανάλι εμφανίζεται κανονικά αλλά δεν υπάρχει ήχος. Τι μπορώ να κάνω;

   Αρχικά, έλεγξε την ένταση του ήχου και σίγασης, τόσο στο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης όσο και σε αυτό του αποκωδικοποιητή.

   Έλεγξε το καλώδιο RCA που συνδέει τον αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση. Υπάρχουν 3 καλώδια:

   • Κίτρινο – για video
   • Κόκκινο – για ήχο
   • Άσπρο – για ήχο

   Βεβαιώσου ότι κάθε καλώδιο είναι συνδεδεμένο με τη σωστή χρωματιστή υποδοχή. Εάν οποιοδήποτε καλώδιο είναι κατεστραμμένο, αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί.

  • Δεν μπορώ να αλλάξω κανάλια με το τηλεχειριστήριο μου. Τι πρέπει να κάνω;
   1. Τοποθέτησε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο σου.
   2. Βεβαιώσου ότι υπάρχει ευθεία γραμμή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αποκωδικοποιητή και δεν παρεμβάλλονται οποιαδήποτε εμπόδια.
   3. Εάν εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις πρόβλημα, κάνε επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή σου, αφαιρώντας το καλώδιο παροχής ρεύματος. Περίμενε 10 δευτερόλεπτα και επανασύνδεσε.
  • Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων δε δείχνει τις σωστές πληροφορίες προγραμμάτων.
   Κάνε επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή σου αφαιρώντας το καλώδιο παροχής ρεύματος από αυτό. Περίμενε 10 δευτερόλεπτα και επανασύνδεσε.

  • Η τηλεόρασή μου δείχνει την ένδειξη ‘NO SIGNAL’. Τι μπορώ να κάνω;
   Βεβαιώσου ότι το καλώδιο HDMI / RCA είναι σωστά συνδεδεμένο μεταξύ της τηλεόρασης και του αποκωδικοποιητή και ότι η τηλεόρασή σου είναι ρυθμισμένη στο σωστό AV / EXT κανάλι.