Ποιοι είμαστε


    Η ομάδα Ε&Α εφοδιασμένη με τεχνολογικές δεξιότητες, εμπειρία, δημιουργικότητα και λαμβάνοντας υπόψη τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρίας, επενδύει στη καινοτομία στο τομέα της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών λύσεων.

     

    Τρεχούμενα Έργα


    CONTENT    SECURED    T-NOVA       ADDAPT icirrusPoint logo 2