Ποιοι είμαστε


    Η ομάδα Ε&Α εφοδιασμένη με τεχνολογικές δεξιότητες, εμπειρία, δημιουργικότητα και λαμβάνοντας υπόψη τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρίας, επενδύει στη καινοτομία στο τομέα της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών λύσεων.

     

    Τρεχούμενα Έργα


    CONTENT    SECURED    T-NOVA       ADDAPT icirrusPoint logo 2

    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | Close