Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της 2ης Κοινής Διεθνικής
    Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού με τίτλο «Πολιτιστική Κληρονομιά και Πλανητικές Μεταβολές: Μια Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη» (JPICH). Η Πρόσκληση προκηρύσσεται με συμπληρωματική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ERANET+ «Heritage Plus» του 7ου ΠΠ στο οποίο συμμετέχουν Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί από 15 συνολικά χώρες.

    Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ

    Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Πρόσκληση ανέρχεται στα 200.000 Ευρώ, και περιορίζεται στη στήριξη δραστηριοτήτωνΒιομηχανικής Έρευνας, σε οποιοδήποτε από τα τρία επιστημονικά πεδία που καλύπτει η πρόσκληση. Η κάθε Κυπριακή συμμετοχή σε ερευνητική πρόταση μπορεί να αποτελείται από Δίκτυο ενός έως τριών εταίρων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και το κάθε Κυπριακό Δίκτυο μπορεί να αιτηθεί ποσό μέχρι 100.000 Ευρώ για κάθε πρόταση Έργου.