Έρευνα και Ανάπτυξη

  Η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) της PrimeTel αναζητεί και παρακολουθεί με προσοχή τις καινούργιες εξελίξεις έτσι ώστε να προσδιορίσει και να εκπληρώσει τις αναδυόμενες ανάγκες των πελατών της.

  Έρευνα και Ανάπτυξη

  Η αγορά των τηλεπικοινωνιών εξελίσσεται εξαιρετικά γρήγορα και το σκηνικό μετατοπίζεται ακομα παραπέρα προς νέες τεχνολογικές κατευθύνσεις, νέες τάσεις και νέα επιχειρησιακά πρότυπα και μεθοδολογίες.

  Η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) της PrimeTel αναζητεί και παρακολουθεί με προσοχή τις καινούργιες εξελίξεις έτσι ώστε να προσδιορίσει και να εκπληρώσει τις αναδυόμενες ανάγκες των πελατών της.

  Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της PrimeTel (Ε&Α) ενισχύει θετικά την τρέχουσα προσπάθεια της PrimeTel, προσφέροντας ήδη υπάρχουσα αλλά και νέα γνώση, είτε μέσω της έρευνας και τη τεχνολογικής ανάπτυξης που διενεργεί εσωτερικά, είτε υποβοηθούμενη σε στρατηγικές συνεργασίες με διεθνή και εθνικά εξέχοντα ακαδημαϊκά όργανα, κορυφαία ερευνητικά κέντρα και ισχυρούς βιομηχανικούς συνεργάτες.

  Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οποιαδήποτε αξιόπιστη ερευνητική προσπάθεια πρέπει πάντοτε να είναι ευθυγραμμισμένη με το γενικό ερευνητικό περιβάλλον, η PrimeTel συμμετέχει στα ευρωπαϊκκαι εθνικά ερευνητικά προγράμματα στοχεύοντας να εκμεταλλευτεί πλήρως τα αποτελέσματα προς όφελος του πελάτη.

  Η συμμετοχή στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη παρέχει στην PrimeTel ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συνεχώς αυξανόμενη ανταγωνιστική σύγχρονη παγκόσμια αγορά.

  Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι ρυθμοί παραγωγικότητας της έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας μας έχουν αυξηθεί σημαντικά.

  Η PrimeTel σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και διάφορες επιχειρήσεις έτυχε χρηματοδότησης για την έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών που αφορούν  τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT).

  Στόχος του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης είναι η εξοικείωση της εταιρίας σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες έτσι ώστε η εταιρία να μπορεί να παρέχει στους πελάτες της καινοτόμες υπηρεσίες καθώς επίσης η συμμετοχή σε περισσότερα ερευνητικά έργα.

  Συνεργάτες