Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

  Αποτελέσματα Έρευνας

  Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 

  Το τμήμα Έρευνα & Ανάπτυξη της εταιρίας μας συμμετέχει ενεργά στην εγγραφή και δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά

  • K. Katsalis, T. Korakis, M. Georgiades, D. Christofi et.al., CONTENT Project: Considerations towards a Cloud-based Internetworking Paradigm, 1st IEEE Workshop on Software Defined Networks for Future Networks and Services (SDN4FNS), EIT ICT Labs Trento, Italy, 11-13 Nov 2013.
  • F. Palacios, Z. Georgios, R. Bijan, D. Simeonidou, V. Lopez, M. Basham, G. Bernini, N. Ciulli, M. Georgiades, J. Aracil, Metro Architectures Enabling Sub-Wavelengths: Design, implementation and field trials, submitted to IEEE Network Magazine, April 2013.
  • Bijan Rahimzadeh Rofoee, Georgios Zervas, Yan Yan, Dimitra Simeonidou, Giacomo Bernini, Gino Carrozzo, Nicola Ciulli, John Levins, Mark Basham, John Dunne, Michael Georgiades, Alexander Belovidov, Lenos Andreou, David Sanchez, Javier Aracil, Victor Lopez, and Juan. P. Fernández-Palacios, “Demonstration of ultra-low latency Intra/Inter Data-Centre heterogeneous optical Sub-lambda network using extended GMPLS-PCE Control-Plane”, Optics Express, Vol. 21, Iss. 5, March 11, 2013.
  • Georgiades, M.; Cugini, F.; Berechya, D., Gonzalez, O.; “Inter-Carrier OAM Requirements”, Internet Draft, OPSAWG WG, IETF, May 2011
  • Stamenkovic, Z.; Tittelbach-Helmrich, K.; Wickert, M.; Ibanez, J.; Ruiz, S.; Dimosthenous, G.; “Implementation, integration, and verification of MIMAX WLAN modem”, 6th International Workshop on Reconfigurable Communication-centric Systems-on-Chip, ReCoSoC, Montpellier, France, June 2011.
  • Georgiades, M.; Fullaondo, J.; Zervas, G.; Simeonidou, D.; Fernandez-Palacios, J.P.; Basham, M.; “A Suite of Optical Network Testbeds for a Realistic Evaluation of MAINS’ Sub-Wavelength Switched Metro Network Architectures”, Telecommunications (ICT), 18th International Conference, Ayia Napa, Cyprus, May 2011.
  • Patrikakis Z. C., Voulodimos A., Sardis S. E.; Papaoulakis N., Christofi D., Dimosthenous G. Emergency operations support through social networking and P2P multimedia services, Telecommunications (ICT), 18th International Conference, Ayia Napa, Cyprus, May 2011
  • Zwickl, P.; Reichl, P.; Ghezzi, A.; Johansen, F. T.; Lønsethagen, H.; Georgiades, M.; Di Cairano-Gilfedder, C.; “ASQ Meta-Scenarios: A Generalized Approach for Requirements Classification of Interconnection Goods. Proc. 10th Conference of Telecommunication”, Media and Internet Techno-Economics (CTTE), Berlin, Germany, May 2011.
  • Fernandez-Palacios, J.; Gutierrez, N.; Carrozzo, G.; Bernini, G.; Aracil, J.; Lopez, V.; Zervas, G.; Nejabati, R.; Simeonidou, D.; Basham, M.; Christofi, D.; “Metro Architectures enabliNg Subwavelengths: Rationale and Technical Challenges”, Future Network & Mobile Summit, Florence, Italy, June 2010.