Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

  Παρουσιάζει ιστορικά και διαχρονικά στοιχεία για τα είδη τροφίμων, τον τρόπο διατροφής του κυπριακού πληθυσμού, τα εργαλεία και μέσα παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης και εμπορίου των εδώδιμων αγαθών που παρήγαγε και παράγει το νησί μας.

  VIRTUAL MUSEUM

  Το “Εικονικό Μουσείο”  συγκεντρώνει, οργανώνει και διασώσει υλικό από τα παλαιότερα χρόνια σχετικά με το γαστρονομικό πολισμό της Κύπρου και βρίσκεται σε μια βάση δεδομένων, η οποία είναι προσβάσιμη από το ευρύ κοινό, τους επιστήμονες-ερευνητές, τους τουρίστες και όλους τους ενδιαφερόμενους. Το υλικό συνοδεύεται από φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό. Το έργο προσεγγίζει την ιστορική, αρχαιολογική, λαογραφική, διατροφική και περιβαλλοντική διάσταση του θέματος. Παρουσιάζει τα ιστορικά και διαχρονικά στοιχεία για τα είδη τροφίμων, τον τρόπο διατροφής, τις διατροφικές συνήθειες του κυπριακού πληθυσμού, τα εργαλεία και μέσα παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης και εμπορίου των εδώδιμων αγαθών που παρήγαγε και παράγει το νησί.
  Οι χρήστες του εικονικού μουσείου μπορούν να βρίσκουν παραδοσιακές κυπριακές συνταγές, ναδιαβάζουν για την εξέλιξη συγκεκριμένων τροφίμων και εδεσμάτων, να μαθαίνουν για τις διαιτητικέςσυνήθειες των Κυπρίων σε διάφορες ιστορικές περιόδους, τα είδη μαγειρικών συσκευών κτλ.

   

  Οι ενότητες του μουσείου είναι:

   

  1. Παραδοσιακές κυπριακές συνταγές. Διατροφική ανάλυση.
  2. Εξέλιξη συγκεκριμένων φαγητών και εδεσμάτων και πώς αυτά έχουν επηρεαστεί από την ιστορική διαδρομή του νησιού και την επαφή του με άλλους λαούς πχ ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, σιτάρι (και προϊόντα) ή άλλα δημητριακά, κρέατα, κυνήγια, άγρια χόρτα και λαχανικά, σπόροι, φρούτα κά.
  3. Στοιχεία για την άγρια βλάστηση και τη χρήση της στη διατροφή των Κυπρίων.
  4. Τυπικά μενού (σιτηρέσιο) κάθε εποχής και κάθε κοινωνικής τάξης. Μενού και τρόφιμα ανάλογα και με εορταστικές παραδόσεις κάθε εποχής. Διατροφική ανάλυση και οικονομικό κόστος.
  5. Είδη των μαγειρικών σκευών και άλλων εργαλείων και μέσων που χρησιμοποιούνταν από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα για την παραγωγή, μεταποίηση, εμπόριο και παρασκευή τροφίμων και φαγητών (π.χ. γεωργικά εργαλεία, αποθηκευτικά σκεύη, μαγειρικά σκεύη, εστίες μαγειρέματος, σκεύη σίτισης)
  6. Διαχρονική παρουσίαση του τρόπου παραγωγής διαφόρων βασικών για την κυπριακή κουζίνα, εδώδιμων υλικών (πχ το ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, ψωμί και προϊόντα σιταριού, κρέατα, κυνήγια,
  7. άγρια χόρτα και λαχανικά, σπόροι, φρούτα κά.
  8. Διαχρονική χρήση διαφόρων εδώδιμων υλικών στη διατροφή και σε άλλες εφαρμογές (πχ. φαρμακευτικές χρήσεις, εορταστικές εκδηλώσεις κά.
  9. Διαχρονική παρουσίαση των τεχνικών, χώρων παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων (οικίες, βιοτεχνίες, αγορές, μοναστήρια).
  Παρουσιάζονται ιστορικά και διαχρονικά στοιχεία για τα είδη τροφίμων, τον τρόπο διατροφής του κυπριακού πληθυσμού, τα εργαλεία και μέσα παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης και εμπορίου των εδώδιμων αγαθών που παρήγαγε και παράγει το νησί μας.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτετην ιστοσελίδα του έργου