Σταθερή Τηλεφωνία και Internet δωρεάν το μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους δύο (2) μήνες

  1. Η Primetel PLC (στο εξής η «PrimeTel») προσφέρει δωρεάν για τους πρώτους δύο (2) μήνες το μηνιαίο πάγιο για το πακέτο υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και Internet σε όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της PrimeΤel με τα πιο κάτω πακέτα μέχρι τις 30/06/2019, με 24μηνη δέσμευση (στο εξής η «Προσφορά»).
  Η Προσφορά αφορά στα ακόλουθα πακέτα υπηρεσιών:
  • Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet, με ταχύτητα 5 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps και 50 Mbps καθώς και στις υπηρεσίες Fiber Home όλων των διαθέσιμων ταχυτήτων με 24μηνη διάρκεια Συμφωνίας.
  • Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet, με ταχύτητα 5 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps και 50 Mbps καθώς και στις υπηρεσίες Fiber Home όλων των διαθέσιμων ταχυτήτων με 24μηνη διάρκεια Συμφωνίας, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, με την εξαίρεση των πακέτων 3inOne και 4inOne

  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν για τους πρώτους δύο (2) μήνες δωρεάν το μηνιαίο πάγιο. Μετά την πάροδο των δύο μηνών ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των υπηρεσιών σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeΤel.

  3. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της PrimeTel.

  4. Το επιλεγόμενο πακέτο υπηρεσιών παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας και σε περίπτωση αλλαγής του πακέτου η Προσφορά παύει να ισχύει.

  5. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων του βασικού πακέτου της Προσφοράς.

  6. Στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των 24 μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel.

  7. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις των προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

  8. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της PrimeTel στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons