Διαγωνισμός Bundesliga Fan Travels

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H PRIMETEL PLC (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό που αποτελείται από δύο (2) φάσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6, και διαρκεί συνολικά εννέα (9) εβδομάδες με τίτλο «Bundesliga Fan Travels» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).

  2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών.

  3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζομένους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών, γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

  4. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες έχουν λογαριασμό (account) και αληθινό προφίλ (profile) στο Facebook (με αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από το Facebook). Εάν αποδειχθεί πως ο λογαριασμός (account) ή το προφίλ (profile) είναι ψευδής, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό από τον Διοργανωτή, και οποιεσδήποτε αξιώσεις για δώρα του Διαγωνισμού θα είναι άκυρες.

  5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 19/11/2019 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 16/01/2020 μέχρι και τις 12.00 μ.μ (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί για τους νικητές της πρώτης φάσης στις ακόλουθες ημερομηνίες: 20/11/2019, 27/11/2019, 04/12/2019, 11/12/2019 και για τον Νικητή της δεύτερης φάσης στις 17/01/2020, βάσει του άρθρου 9 των παρόντων όρων.

  6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
  Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην :
  (i) πρώτη (1η) φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει: 1. Να κάνουν Like τον διαγωνισμό στην σελίδα της Primetel στο Facebook (https://www.facebook.com/PrimeTel) & 2. Να κάνουν share το post του διαγωνισμού.

  (ii) Δεύτερη (2η) φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει: 1. Να βγάλουν στιγμιότυπο οθόνης (screen shot) του GIF (μορφότυπο ανταλλαγής γραφικών, που έχει πολλά πλαίσια και κωδικοποιούνται σε ένα αρχείο εικόνας και ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή άλλο λογισμικό θα αναπαράγει αυτομάτως αυτές τις εικόνες σε κινούμενη σειρά), τη στιγμή που εμφανίζονται μαζί τα λογότυπα όλων των ομάδων , 2. Να ανεβάσουν το ως άνω στιγμιότυπο οθόνης στα σχόλια του διαγωνισμού, 3. Να κάνουν Like τον διαγωνισμό στην σελίδα της Primetel στο Facebook (https://www.facebook.com/PrimeTel) και 4. Να κάνουν share το post του διαγωνισμού.

  7. Δώρα.
  (i) 1η Φάση του Διαγωνισμού: Τα Δώρα της 1ης φάσης (εφεξής τo «Δώρο») θα κερδίσουν 4 άτομα (εφεξής οι Νικητές), κατόπιν τεσσάρων (4) διαφορετικών κληρώσεων στις παρακάτω ημερομηνίες: 20/11/2019- ο πρώτος Νικητής θα πάρει μια μικρή μπάλα Bundesliga και ένα καπέλο Hertha BSC, 27/11/2019- ο δεύτερος Νικητής θα πάρει μια μπάλα Bundesliga και μια φανέλα Dortmund football, 04/12/2019- ο τρίτος Νικητής θα πάρει μία φανέλα Dortmund football και μία φανέλα Eintracht football, 11/12/2019- ο τέταρτος νικητής θα πάρει μία φανέλα Augsburg football και μία φανέλα FC Union Berlin football.

  (ii) 2η Φάση του Διαγωνισμού: Το Δώρο της 2ης φάσης (εφεξής τo «Δώρο») θα κερδίσει 1 άτομο (εφεξής ο Νικητής), κατόπιν κλήρωσης. Ο Νικητής της 2ης φάσης θα κερδίσει την εμπειρία του Bundesliga fan travel και συγκεκριμένα ένα ταξίδι για δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου όλα τα κόστη του ταξιδιού, τις πτήσεις, τα εισιτήρια για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Bundesliga, για το δεύτερο μισό της ποδοσφαιρικής περιόδου 2019/20, διαμονή σε ξενοδοχείο για δύο (2) βράδια με μερική διατροφή, μετακίνηση εντός της Γερμανίας , από και προς το αεροδρόμιο, το ξενοδοχείο, το στάδιο και άλλες δραστηριότητες που διοργανώνονται από την Bundesliga σχετικά με την επίσκεψη. Ρητά διευκρινίζεται ότι η μεταφορά του Νικητή από και προς το αεροδρόμιο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν περιλαμβάνεται. Οι ημερομηνίες του ταξιδιού θα ανακοινωθούν αργότερα και ο Νικητής θα ειδοποιηθεί εκ των προτέρων.

  Τα πιο πάνω Δώρα, που αναφέρονται στα σημεία (i) και (ii) είναι συγκεκριμένα, δεν ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή και με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
  Ρητά διευκρινίζεται ότι οι Νικητές της 1ης φάσης μπορούν να συμμετέχουν και στη 2η φάση.
  Με την αποδοχή και τη λήψη των Δώρων του Διαγωνισμού, ο/η Νικητής/ρια επιτρέπει στο Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα του, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Διαγωνισμού μέσω δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Ο/η Νικητής/ρια περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος/η για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική και/ή δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο ή/και Γερμανία, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατόπιν μιας εβδομάδας προηγούμενης ειδοποίησης.

  8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Θα αναδειχτούν, ως Νικητές του Διαγωνισμού, πέντε (5) άτομα κατόπιν κλήρωσης, που ολοκλήρωσαν σωστά όλα τα στάδια που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσης. Οι κληρώσεις της 1ης φάσης θα πραγματοποιηθούν στις 20/11/2019, 27/11/2019, 04/12/2019, 11/12/2019 και η κλήρωση για το Νικητή της 2ης Φάσης του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 17/01/2020.

  9. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου. Τα στοιχεία των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο https://primetel.com.cy και οι Νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή μέσω σχετικής δημοσίευσης στο Facebook (Post) ή/και μέσω προσωπικού μηνύματος. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με κάποιο Νικητή του Διαγωνισμού εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την σχετική δημοσίευση στο Facebook ή/και την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Για σκοπούς αναπλήρωσης του εν λόγω Νικητή θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση.

  10. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρειά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
  Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης και την παράδοση του βραβείου στο Νικητή, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέρα από αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

  11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο https://primetel.com.cy

  12. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ως προς την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018). Για την 1η φάση του Διαγωνισμού τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από το Διοργανωτή με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο δια την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοργανωτή προς το Νικητή . Για την 2η φάση του Διαγωνισμού τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από το Διοργανωτή με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού και μεταβιβάζονται σε τρίτους, όπου και όπως είναι απαραίτητο δια την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοργανωτή προς το Νικητή. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους ως άνω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στον Διοργανωτή του Διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση, info@prime-tel.com. Μετά το τέλος του Διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της κλήρωσης τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν και θα καταστραφούν. Επίσης, ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση του Δώρου να ζητήσει από τον Νικητή περαιτέρω στοιχεία.

  13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων και των Δώρων), ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Η ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης θα ισχύει ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή/και τροποποίησης.

  14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και ρητή δήλωση των συμμετεχόντων ότι συμμετέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και ότι δεν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, εξ αιτίας του οποίου θα έπρεπε να μη συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό.

  15. Πληροφορίες ή παράπονα. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή παράπονο σε σχέση με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχοντας ή τρίτο πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prime-tel.com.

  16. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Οι παρόντες όροι έχουν θεσπιστεί κάτω από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει αναφορικά με τον Διαγωνισμό, τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να το επιληφθούν.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons