Όροι και Προϋποθέσεις – Πρόγραμμα Κινητής Unlimited με δωρεάν το μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους δύο (2) μήνες

  1.       Η Primetel PLC (στο εξής η «PrimeTel») προσφέρει δωρεάν για τους πρώτους δύο (2) μήνες το μηνιαίο πάγιο για τα πακέτα υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Unlimited σε όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της PrimeΤel με τα πιο κάτω πακέτα  μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019, με 24μηνη δέσμευση, (στο εξής η «Προσφορά»). Η Προσφορά αφορά στα ακόλουθα πακέτα υπηρεσιών:

  ·         Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση

  ·         Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, σε συνδυασμό με Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ της PrimeTel οποιασδήποτε ταχύτητας με 24μηνη διάρκεια Συμφωνίας.

  ·         Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, σε συνδυασμό με υπηρεσίες Fiber Home από την PrimeTel όλων των διαθέσιμων ταχυτήτων με 24μηνη διάρκεια Συμφωνίας.

  2.       Της Προσφοράς μπορούν να επωφεληθούν και οι Υφιστάμενοι συνδρομητές της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.

  3.       Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν για τους πρώτους  δύο (2) μήνες δωρεάν το μηνιαίο πάγιο. Μετά την πάροδο των δύο μηνών θα ισχύουν οι χρεώσεις των υπηρεσιών σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeΤel.

  4.       Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της PrimeTel.

  5.       Το επιλεγόμενο πακέτο υπηρεσιών παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας και σε περίπτωση αλλαγής του πακέτου η Προσφορά παύει να ισχύει.

  6.       Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων του βασικού πακέτου της Προσφοράς.

  7.       Στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των 24 μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel.

  8.       Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις των προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

  9.       Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της PrimeTel στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons