Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το «Πακέτο 4» (το «Πακέτο»)

  Μη εμπορικά διαθέσιμο

  1. Οι παρόντες Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις («ΕΟΠ») είναι επιπρόσθετοι από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις («ΓΟΠ») και ισχύουν για όσους Συνδρομητές επιλέξουν το Πακέτο.

  2. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αντίφασης μεταξύ των ΕΟΠ και των ΓΟΠ τότε θα ισχύουν οι πρόνοιες των ΕΟΠ.

  3. Το Πακέτο ισχύει μόνο με την υπογραφή Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel που περιέχει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στο βασικό πρόγραμμα συμβολαίου Pay Monthly ή σε οποιοδήποτε αναβαθμισμένο πρόγραμμα συμβολαίου Pay Monthly.

  4. Δικαίωμα σύνδεσης στο Πακέτο έχουν νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές που έχουν μεταφέρει ή που θα μεταφέρουν στην PrimeTel υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου τους στην κινητή τηλεφωνία και θα υπογράψουν Συμφωνία συμπεριλαμβανομένων των ΓΟΠ και των ΕΟΠ με αρχική διάρκεια 18 μήνες.

  5. Υφιστάμενοι και νέοι συνδρομητές που δεν μεταφέρουν ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας μπορούν να εγγραφούν στο Πακέτο με νέο αριθμό 95ΧΧΧΧΧΧ ή μεταφορά υφιστάμενου ενεργού αριθμού προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας εφόσον εγγραφούν στο πρόγραμμα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας Mobile 10 ή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα συμβολαίου Pay Monthly, μεγαλύτερης αξίας.

  6. Η τιμή του Πακέτου περιλαμβάνει μία σταθερή τηλεφωνική γραμμή, διαδίκτυο (internet) με ταχύτητα έως 8Mbps/768kbps, βασικό πακέτο τηλεόρασης και το βασικό πακέτο συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας της PrimeTel (Mobile Basic Pay Monthly). Ο συνδρομητής θα καταβάλλει επιπλέον οποιεσδήποτε χρεώσεις προκύψουν από τηλεφωνικές κλήσεις ή/και οποιεσδήποτε αναβαθμίσεις ή/και οποιαδήποτε άλλη χρήση των υπηρεσιών του πακέτου.

  7. Εφαρμόζεται €45,38 εφάπαξ τέλος εγγραφής στο πακέτο και τέλος σύνδεσης €5,04 για το πακέτο συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας.

  8. Η προσφορά για επιδότηση συσκευής μέχρι και 100% της λιανικής τιμής ισχύει μόνο με μεταφορά ενεργού αριθμού συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

  9. Η σταθερή τηλεφωνική υπηρεσία ενδέχεται να παρέχεται μέσω διαδικτύου (Voice Over Internet Protocol – VOIP). Σε τέτοια περίπτωση πιθανόν οποιαδήποτε επικοινωνία να μην είναι αντίστοιχης ποιότητας με την αναλογική τηλεφωνία PSTN και περαιτέρω η παροχή της υπηρεσίας να μην είναι συνεχής και αδιάκοπη λόγω και της φύσεως της, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

  10. Η διαθεσιμότητα του Πακέτου εξαρτάται από την δικτυακή κάλυψη της PrimeTel.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons
  We use cookies to improve your experience on this website. By continying to browse our site you consent to our use of cookies. Find out more. More Info | Close