Προσφορά Πακέτο 2 – χαμηλότερη τιμή Internet για 18 μήνες(το «Πακέτο»)

  1. Η προσφορά ισχύει για νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στο Πακέτο 2 και θα επιλέξουν ένα από τα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας Mobile 10 ή 20 ή 30 ή 40 με 18μηνη δέσμευση.

  2. Η προσφορά για χαμηλότερη τιμή Internet ισχύει για τους πρώτους 18 μήνες. Στη λήξη των 18 μηνών το πακέτο θα χρεώνεται κανονικά.

  3. Εφαρμόζεται €45.38 εφάπαξ τέλος εγγραφής στο πακέτο και τέλος σύνδεσης €5.04 για τη κινητή τηλεφωνία.

  4. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30/4/2014 και δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της PrimeTel.

  5. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons
  We use cookies to improve your experience on this website. By continying to browse our site you consent to our use of cookies. Find out more. More Info | Close