Προσφορά Telefone – Δωρεάν Συσκευή Panasonic

  Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους συνδρομητές που θα επισκεφτούν ένα από τα καταστήματα της Telefone και θα εγγραφούν σε πακέτα Σταθερής και Internet με 24μηνη δέσμευση και ταχύτητα 5Mbps, 8Mbps, 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps και 50Mbps, με ή χωρίς συνδυασμό με τα Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, με την εξαίρεση των πακέτων της PrimeTel 4inOne.

  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν με τα εξής:

  A) Δωρεάν ασύρματη τηλεφωνική συσκευή PANASONIC KX-TG1611EH αξίας €34,90, ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel εφόσον ο συνδρομητής υπογράψει το συμβόλαιό του σε κατάστημα της Telefone (στο εξής “Δωρεάν Τηλεφωνική Συσκευή”) και έως την εξάντληση των αποθεμάτων.
  B) Επιπλέον έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ, σε περίπτωση συνδυασμού των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ.

  3. Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και κατόπιν ενεργοποίησης των υπηρεσιών τους, θα λάβουν τη Δωρεάν Τηλεφωνική Συσκευή, κατόπιν διαθεσιμότητας.

  4. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

  5. Η Προσφορά ισχύει από 28/03/2018 μέχρι 30/04/2018 και ισχύει έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

  6. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων.

  6. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού ή/και αγαθών. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

  7. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons