ΔΩΡΕΑΝ LAPTOP

  Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά:

  α. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ της PrimeTel με 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps και 50Mbps.
  β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, σε συνδυασμό με τα πακέτα Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ με 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps και 50Mbps της PrimeTel.
  γ. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή προπληρωμένης κάρτας) στα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, σε συνδυασμό με τα πακέτα Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ με 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps και 50Mbps της PrimeTel.
  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά, θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν με τα εξής:

  Α) Με Δωροεπιταγή που αντιστοιχεί στο Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει οι συνδρομητές, και που μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα Public ή το εν λόγω ποσό της Δωροεπιταγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάστημα της PrimeTel/Telefone για την αγορά συσκευής κινητής τηλεφωνίας (στο εξής καλούμενη «Δωροεπιταγή») ή μέχρι 50% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα της επιλογής τους. Νοείται ότι η εν λόγω Δωροεπιταγή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή υπηρεσιών ή/και λογαριασμών. Η εν λόγω Δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί και σε καταστήματα PrimeTel αποκλειστικά για την αγορά συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Νοείται ότι η Δωροεπιταγή είναι δυνατό να δοθεί μόνο σε νέους συνδρομητές που μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, όπως περιγράφεται ανωτέρω στο 1.γ.
  Β) Δωρεάν Laptop ASUS αξίας €300 ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel εφόσον ο συνδρομητής υπογράψει το συμβόλαιό του σε κατάστημα της PrimeTel ή του Public ή της Telefone (στο εξής “Δωρεάν Laptop”) και έως την εξάντληση των αποθεμάτων.
  Γ) Διπλάσια ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας για τους πρώτους 12 μήνες, με την εξαίρεση του Unlimited 5.
  Δ) Επιπλέον έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ, σε περίπτωση συνδυασμού των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ.

  3. Η παρούσα προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη ενεργή προσφορά ή έκπτωση από την PrimeTel.

  4. Σε περίπτωση που ένας συνδρομητής ο οποίος έχει ήδη επωφεληθεί από την εν λόγω Προσφορά ως νέος συνδρομητής στα πιο πάνω Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας και/ή στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ όπως περιγράφονται στον όρο 1, επιθυμεί να επωφεληθεί από ακόμη μία (1) Προσφορά για ένα μέλος της οικογένειάς του, μπορεί να το πράξει εφόσον εγγραφεί σε ένα δεύτερο Unlimited Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας και/ή σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ όπως περιγράφονται ανωτέρω στον όρο 1. Ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί από την Προσφορά κατά μέγιστο δύο φορές.

  5. Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη εγγραφή στα ανωτέρω Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση έως 50% στο μηναίο πάγιο, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που θα επιλέξει, χωρίς την επιλογή της Δωροεπιταγής, εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε από τη Δωροεπιταγή κατά την πρώτη συνδρομή.

  6. Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και κατόπιν ενεργοποίησης των υπηρεσιών τους, θα λάβουν το Δωρεάν Laptop, κατόπιν διαθεσιμότητας του Δωρεάν Laptop. Διευκρινίζεται ότι τη Δωροεπιταγή θα τη λάβουν οι συνδρομητές, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα που έγινε η υπογραφή του συμβολαίου τους.

  7. Στη λήξη των δώδεκα (12) μηνών θα ισχύουν τα MΒ του εκάστοτε Unlimited Προγράμματος και οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων MΒ με την αντίστοιχη ισχύουσα χρέωση. Στη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις των Unlimited Προγραμμάτων.

  8. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

  9. Η Προσφορά ισχύει από 26/10/2017 μέχρι 30/11/2017 και ισχύει έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

  10. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων.

  11. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού ή/και αγαθών. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

  12. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons