Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Σε ταξιδεύουμε με τον Θρύλο στην Ουγγαρία»

  (1)  H PRIMETEL PLC (στο εξής ο «Διοργανωτής» ή η «PrimeTel») διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Σε ταξιδεύουμε με τον Θρύλο στην Ουγγαρία» (στο εξής ο «Διαγωνισμός») όπου ένας συμμετέχοντας θα ανακηρυχθεί ως Νικητής μετά από κλήρωση (στο εξής ο «Νικητής) και θα κερδίσει το Βραβείο του Διαγωνισμού όπως καθορίζεται πιο κάτω (στο εξής το «Βραβείο» ή «Ταξίδι») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (στο εξής οι «Όροι»).
  (2) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου ηλικίας άνω των 18 ετών. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας PrimeΤel και όλων των εταιρειών του Ομίλου Francoudi & Stephanou καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των πιο πάνω εργαζόμενων, αποκλείονται από το Διαγωνισμό.
  (3)  Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν LIKE την σελίδα της PrimeTel και SHARE το σχετικό POST για το Διαγωνισμό στη σελίδα της PrimeTel στο Facebook από τις 30/06/2016 μέχρι τις 07/07/2016 και ώρα 09:00π.μ.. Μετά τις 09:00 π.μ. της 07/07/2016 (στο εξής η «ημερομηνία λήξης») καμία συμμετοχή δε θα γίνεται αποδεκτή από την PrimeTel. 
  (4) Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και ρητή δήλωση των συμμετεχόντων ότι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
  (5) Μετά την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή και ο Νικητής θα ανακοινωθεί στη σελίδα της PrimeTel στο Facebook.

  Βραβείο
  (6) Το Βραβείο είναι ένα (1) ταξίδι για δύο (2) άτομα (για τον Νικητή και ακόμη ένα (1) άτομο της επιλογής του (στο εξής ο «Συνοδός») για την περίοδο 14-17 Ιουλίου 2016 για να παρακολουθήσει ζωντανά το φιλικό προετοιμασίας του Απόλλωνα που θα διεξαχθεί στην περιοχή Γκιόρ της Ουγγαρίας στις 16 Ιουλίου 2016, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  − Δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Βουδαπέστη μετ’ επιστροφής (συμπεριλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίων).
  − Διαμονή για δύο άτομα (δίκλινο δωμάτιο) για τρία βράδια με πρόγευμα σε ξενοδοχείο στη Βουδαπέστη.
  − Εισιτήρια για το φιλικό αγώνα στις 16/07/2016 και μεταφορά προς και από το γήπεδο.

  (7) Το Βραβείο δεν περιλαμβάνει:
  − Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Λάρνακας, προς και από το αεροδρόμιο Βουδαπέστης καθώς και οποιαδήποτε άλλη μεταφορά η οποία δεν αναφέρεται στον όρο (6) πιο πάνω.
  − Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν σχετικά με το Ταξίδι πέραν των αναφερόμενων στον όρο (5).
  (8) Το Βραβείο είναι συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται ή/και εξαργυρώνεται με χρήματα ή/και με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
  Υποχρεώσεις Νικητή
  (9) Με την αποδοχή λήψης του Βραβείου, ο Νικητής αποδέχεται και δίνει τη συγκατάθεση του για τα πιο κάτω:
  − Να προβεί σε δηλώσεις «on camera» στον παρουσιαστή της PrimeTel πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του φιλικού αγώνα του Απόλλωνα.
  − Να φωτογραφηθεί με υλικό (μπλούζα, καπελάκι, κτλ) το οποίο θα του παραχωρήσει η PrimeTel.
  − Να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και/ή δημοσίευση, σχετική ή όχι με το Διαγωνισμό, της PrimeTel ή/και άλλης εταιρείας του ομίλου στον οποίο ανήκει ή/και άλλης συνδεδεμένης εταιρείας .
  − Να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα της PrimeTel, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο.
  − Αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη σωματική του ακεραιότητα κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού καθώς και για το Συνοδό του και θα είναι υπόλογος προς την PrimeTel για το Συνοδό.
  − Αναλαμβάνει τη μετάβαση του ιδίου αλλά και του Συνοδού προς και από το αεροδρόμιο της Λάρνακας, προς και από το αεροδρόμιο Βουδαπέστης καθώς και οποιαδήποτε άλλη μεταφορά η οποία δεν αναφέρεται στον όρο (6) πιο πάνω.
  − Αναλαμβάνει να καλύψει οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύψουν για τον ίδιο και/ή για τον Συνοδό του σχετικά με το Ταξίδι πέραν των συμπεριλαμβανομένων στο Βραβείο.

  Άλλοι Όροι
  (10) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας για συμμετοχή στο Διαγωνισμό και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης και του Βραβείου), οποτεδήποτε με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.
  (11) Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού προκύψει οποιαδήποτε τεχνική βλάβη με ως επακόλουθο να τεθεί η ιστοσελίδα του Διοργανωτή στο Facebook προσωρινά εκτός λειτουργίας ή/και να καταστεί αδύνατη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
  (12) Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης και την παράδοση του Βραβείου στο Νικητή, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέρα αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους.
  (13) Ο Διοργανωτής αναγνωρίζει ως νικητή μόνο το άτομο που ανακηρύχθηκε ο Νικητής μέσω της κλήρωσης και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το Συνοδό.
  (14) Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με το Διαγωνισμό ή/και το Βραβείο. Επίσης ο Διοργανωτής δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Νικητή και/ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμετέχοντες σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Βραβείο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία αναφορικά με το Διαγωνισμό ή/και το Βραβείο.
  (15) Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλαγής και/ή ακύρωσης των πτήσεων από την αεροπορική εταιρεία/ή τρίτων και/ή οποιοδήποτε άλλων αλλαγών στο πρόγραμμα του Ταξιδιού καθ’ όλη την διάρκεια του ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τους.
  (16) Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή παράπονο σε σχέση με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχοντας ή τρίτο πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 133 ή μέσω email info@prime-tel.com

  (17) Οι παρόντες όροι έχουν θεσπιστεί κάτω από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιοδήποτε θέμα αν ήθελε προκύψει στο μέλλον σχετικά με το Διαγωνισμό τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για να το επιληφθούν.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons