Έκπτωση μέχρι 50% και δωρεάν το μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους δύο (2) μήνες

  Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Η Primetel PLC (στο εξής η «PrimeTel») προσφέρει δωρεάν για τους πρώτους δύο (2) μήνες το μηνιαίο πάγιο σε όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να εγγραφούν στις υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeΤel σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel μέχρι τις 15 Απριλίου 2019, με 24μηνη δέσμευση (στο εξής η «Προσφορά»).

  2. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  α. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση
  β. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή προπληρωμένης κάρτας) σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση.

  3. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν για τους πρώτους δύο (2) μήνες δωρεάν το μηνιαίο πάγιο και με επιπλέον ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει.

  4. Μετά την πάροδο των δύο μηνών και για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου ισχύει έκπτωση μέχρι 50% στο μηνιαίο πάγιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο του συνδρομητή. .

  5. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

  6. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις που τυχόν προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων του βασικού πακέτου της Προσφοράς.

  7. Η Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με τις τρέχουσες προσφορές σταθερής τηλεφωνίας της PrimeTel αλλά όχι με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της PrimeTel για τα προγράμματα Κινητής Unlimited.

  8. Το επιλεγόμενο πακέτο υπηρεσιών παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας και σε περίπτωση αλλαγής του πακέτου η Προσφορά παύει να ισχύει.

  9. Με τη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των Unlimited Προγραμμάτων σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο κατάλογο της PrimeTel .

  10. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  11. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel.

  12. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons