Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Προσφοράς Huawei Y300

  1. Η προσφορά για επιδότηση συσκευής (Huawei Y300), ισχύει για νέες συνδέσεις σε προγράμματα συμβολαίου PrimeTel Mobile 20 ή 30 ή 40 με 18μηνη δέσμευση.

  2. Εφαρμόζεται τέλος σύνδεσης €5.04.

  3. Η προσφορά για επιδότηση συσκευής ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

  4. Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της PrimeTel.

  5. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons
  We use cookies to improve your experience on this website. By continying to browse our site you consent to our use of cookies. Find out more. More Info | Close