Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τα Νέα Οικιακά Πακέτα Υπηρεσιών

  1. Τα Νέα Πακέτα Υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου της Primetel («Νέα Πακέτα») απευθύνονται σε νέους και υφιστάμενους συνδρομητές που θα υπογράψουν νέα Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών («ΣΠΥ») ή θα ανανεώσουν την υφιστάμενη τους ΣΠΥ με αρχική διάρκεια 24 μήνες.

  2. Τα Νέα Πακέτα μπορούν να συνδυαστούν με Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας («ΥΚΤ») στο βασικό πρόγραμμα συμβολαίου Pay Monthly ή σε οποιοδήποτε Unlimited πρόγραμμα συμβολαίου Pay Monthly ή/και με υπηρεσία Τηλεόρασης (Βασικό ή Premium Πακέτο Τηλεόρασης). Η υπηρεσία Τηλεόρασης προϋποθέτει πακέτο με σύνδεση διαδικτύου τουλάχιστον 6Mbps.

  3. Σε περίπτωση συνδυασμού των Νέων Πακέτων με ΥΚΤ σε ένα από τα προγράμματα συμβολαίου Pay Monthly θα εφαρμόζεται έκπτωση στο μηνιαίο τέλος του πακέτου. Οι Συνδρομητές που θα συνδυάσουν ΥΚΤ στο βασικό πρόγραμμα συμβολαίου Pay Monthly θα λάβουν την έκπτωση μόνο εάν μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου στην PrimeTel.

  4. Υφιστάμενοι συνδρομητές της PrimeTel μπορούν να μεταφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Νέα Πακέτα, μετά από αίτημά τους και εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια της υφιστάμενης ΣΠΥ τους και την ανανεώσουν για 24 μήνες.

  5. Τα πακέτα τηλεόρασης (Βασικό και Premium) χρεώνονται επιπρόσθετα στα μηνιαία τέλη των Νέων Πακέτων σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο κατάλογο χρεώσεων της Primetel. Η λίστα με το περιεχόμενο του κάθε πακέτου τηλεόρασης βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Primetel.

  6. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που τα Νέα Πακέτα συνδυαστούν με υπηρεσία Τηλεόρασης (Βασικό ή Premium πακέτο) τότε η ταχύτητα διαδικτύου του πακέτου θα αναφέρεται στη μέγιστη ταχύτητα διαδικτύου που μπορεί να λαμβάνει ο συνδρομητής όταν δεν χρησιμοποιείται η υπηρεσία τηλεόρασης.

  7. Εφαρμόζεται €45,38 εφάπαξ τέλος εγγραφής και τέλος σύνδεσης €5,04 για το πακέτο συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας εφόσον επιλεγεί.

  8. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons