1. Οι προσφορές ισχύουν για όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να εγγραφούν στις σταθερές υπηρεσίες της PrimeΤel οι οποίες περιλαμβάνουν σταθερή τηλεφωνία, internet ή/και τηλεόραση με 24μηνη δέσμευση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
  2. Η έκπτωση εφαρμόζεται στις μηνιαίες χρεώσεις των υπηρεσιών σταθερής και internet που επιλέγει ο συνδρομητής για τους πρώτους 24 μήνες. Μετά την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις των υπηρεσιών σύμφωνα με το δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeΤel .
  3. Η έκπτωση δεν εφαρμόζεται σε οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, επιπρόσθετες διευκολύνσεις ή/και αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων για αναβαθμίσεις στην ταχύτητα διαδικτύου ή/και του βασικού ή premium πακέτου τηλεόρασης.
  4. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στα διαφημιστικά έντυπα ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες της PrimeΤel σχετικά με την προσφορά συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
  5. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της PrimeΤel στο 133.
  6. Εάν πρόκειται για εγκατάσταση νέας γραμμής τότε θα πρέπει να έχουμε το όνομα του κατανεμητή. Ο κατανεμητής βρίσκεται έξω στο ισόγειο του κτηρίου και είναι το κουτί παροχής τηλεφωνικής γραμμής της οικίας.Η εγκατάσταση νέας γραμμής για νέες εγγραφές είναι €12.
  7. Ισχύει για όλες τις ενεργοποιήσεις τέλος εγγραφής €24.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons
  We use cookies to improve your experience on this website. By continying to browse our site you consent to our use of cookies. Find out more. More Info | Close