Όροι για Tablet/Laptop

  Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  1.1. Για το Δωρεάν Tablet σε:

  α. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ της PrimeTel με 5Mbps και 8Mbps.
  β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ της PrimeTel με 5Mbps και 8Mbps.
  γ. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή προπληρωμένης κάρτας) σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ της PrimeTel με 5Mbps και 8Mbps.
  Για το Δωρεάν Laptop σε:

  α. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ της PrimeTel με 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps και 50Mbps.
  β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ της PrimeTel με 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps και 50Mbps, με την εξαίρεση του πακέτου της PrimeTel 4inOne.
  γ. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή προπληρωμένης κάρτας) σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση, σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ της PrimeTel με 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps και 50Mbps, με την εξαίρεση του πακέτου της PrimeTel 4inOne.
  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με τα εξής:

  Α) Δωρεάν Tablet eSTAR 7’’ Wi-Fi αξίας €49,90 ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel εφόσον ο συνδρομητής υπογράψει το συμβόλαιό του σε κατάστημα της PrimeTel ή του Public ή της Telefone (στο εξής “Δωρεάν Tablet”) και έως την εξάντληση των αποθεμάτων, όπως περιγράφεται ανωτέρω στον όρο 1.1.

  Β) Δωρεάν Laptop ASUS αξίας €300 ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel εφόσον ο συνδρομητής υπογράψει το συμβόλαιό του σε κατάστημα της PrimeTel ή του Public ή της Telefone (στο εξής “Δωρεάν Laptop”) και έως την εξάντληση των αποθεμάτων, όπως περιγράφεται ανωτέρω στον όρο 1.2.

  3. Σε περίπτωση που ένας συνδρομητής ο οποίος έχει ήδη επωφεληθεί από την εν λόγω Προσφορά ως νέος συνδρομητής στις ανωτέρω Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ, ή σε συνδυασμό με τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel, όπως περιγράφεται ανωτέρω στους όρους 1.1 και 1.2, επιθυμεί να επωφεληθεί από ακόμη μία (1) Προσφορά για ένα μέλος της οικογένειάς του, μπορεί να το πράξει εφόσον εγγραφεί σε ένα δεύτερο πακέτο Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ, ή σε συνδυασμό με τα Unlimited Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel, όπως περιγράφεται ανωτέρω στους όρους 1.1 και 1.2. Ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί από την Προσφορά κατά μέγιστο δύο φορές.

  4. Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη εγγραφή στα ανωτέρω Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση έως 50% στο μηναίο πάγιο, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που θα επιλέξει, χωρίς την επιλογή της Δωροεπιταγής, εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε από τη Δωροεπιταγή κατά την πρώτη συνδρομή.

  5. Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και κατόπιν ενεργοποίησης των υπηρεσιών τους, θα λάβουν το Δωρεάν Tablet ή το Δωρεάν Laptop, κατόπιν διαθεσιμότητας του Δωρεάν Tablet ή του Δωρεάν Laptop. Διευκρινίζεται ότι τη Δωροεπιταγή θα τη λάβουν οι συνδρομητές, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα που έγινε η υπογραφή του συμβολαίου τους. Ρητά διευκρινίζεται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του συμβολαίου, οι συνδρομητές δεν θα μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά με το Δωρεάν Tablet και/ή το Δωρεάν Laptop, και/ή τη Δωροεπιταγή που έχουν επιλέξει κατά την υπογραφή του συμβολαίου τους με την PrimeTel. Με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του, οι συνδρομητές θα μπορούν να προχωρούν σε οποιαδήποτε αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.

  6. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

  7. Η Προσφορά ισχύει από 21/11/2017 μέχρι 31/12/2017 και ισχύει έως την εξάντληση των αποθεμάτων. Η Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με τις τρέχουσες προσφορές κινητής τηλεφωνίας της PrimeTel.

  8. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.
  9. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού ή/και αγαθών. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

  10. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons