Όροι και Προϋποθέσεις διπλάσια MB

  1. Η Προσφορά της Primetel PLC («PrimeTel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  − νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής της PrimeTel («Unlimited Προγράμματα»), με 24μηνη δέσμευση.

  − νέους συνδρομητές με νέο αριθμό PrimeTel ή καρτοκινητή που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.

  − υφιστάμενους συνδρομητές, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση.

  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την προσφορά θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν με:

  A) Διπλάσια MΒ mobile internet για τους πρώτους 12 μήνες.

  3. Στη λήξη των δώδεκα (12) μηνών θα ισχύουν τα MΒ του εκάστοτε Unlimited Προγράμματος και οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων MΒ με την αντίστοιχη ισχύουσα χρέωση. Στη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις των Unlimited Προγραμμάτων.

  4. Η Προσφορά ισχύει από 21/11/2017 μέχρι 18/3/2018 και δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της PrimeTel.

  5. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  6. Στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των 24 μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού και/ή αγαθών ν που αντιστοιχεί στους εναπομείναντες μήνες μέχρι τη λήξη της Συμφωνίας.

  7. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Unlimited προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας με επιδότηση συσκευής

  1. Τα Unlimited προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με επιδότηση συσκευής, απευθύνονται σε νέους συνδρομητές που μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στην PrimeTel με 24μηνη δέσμευση και δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της PrimeΤel. Οι συνδρομητές θα επωφεληθούν με διπλάσια MΒ mobile internet για τους πρώτους 12 μήνες. Στη λήξη των δώδεκα (12) μηνών θα ισχύουν τα MΒ του εκάστοτε Unlimited Προγράμματος και οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων MΒ με την αντίστοιχη ισχύουσα χρέωση. Στη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις των Unlimited Προγραμμάτων.

  2. Οι νέοι συνδρομητές με την μεταφορά του αριθμού τους στα Unlimited προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας μπορούν να λάβουν δωρεάν ή/και με επιδότηση οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες συσκευές μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

  3. Υφιστάμενοι συνδρομητές Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel μπορούν να εγγραφούν στα Unlimited προγράμματα με επιδότηση συσκευής, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και ανανεώσουν το συμβολαίου τους για 24μήνες.

  4. Η PrimeTel δικαιούται να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο των συνδρομητών πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, οι συνδρομητές δεν θα δικαιούνται να λάβουν την παρούσα προσφορά.

  5. Η παρούσα προσφορά απευθύνεται μόνο σε μόνιμους κάτοικους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  6. Εφαρμόζεται τέλος σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας €6.00 για νέους συνδρομητές.

  7. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  8.Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού ή/και αγαθών. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

  9.Περισσότερες πληροφορίες για το ποσό της επιδότησης που ισχύει για υφιστάμενους συνδρομητές στα κέντρα εξυπηρέτησης της Primetel ή στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons
  We use cookies to improve your experience on this website. By continying to browse our site you consent to our use of cookies. Find out more. More Info | Close