Όροι και προϋποθέσεις παροχής της Υπηρεσίας Twitter μέσω SMS απο την PrimeTel

  1. Η χρήση του Twitter μέσω SMS (η “Υπηρεσία”) που παρέχεται από την Primetel PLC (“Primetel”) υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
  2. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την παραλαβή και την παράδοση κοινοποιήσεων και ενημερώσεων Twitter μόνο μέσω SMS. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η Primetel, δεν παρέχει, και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων.
  3. Για να χρησιμοποιήσετε το Twitter μέσω του κινητού σας τηλεφώνου θα πρέπει να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Αν κατά τη χρήση της υπηρεσίας εισάγετε ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες, μπορεί να προκληθούν καθυστερήσεις ή / και άλλα προβλήματα με την Υπηρεσία.
  4. Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις που λαμβάνονται από το Twitter μέσω SMS είναι δωρεάν, αλλά η αποστολή ενημερώσεων στο Twitter μέσω SMS θα χρεώνεται σύμφωνα με τα τέλη που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Primetel. www.primetel.com.cy.
  5. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες κινητής τηλεφωνίας της Primetel.
  6. Η υπηρεσία περιορίζεται για χρήση εντός της Κύπρου. Η αποστολή ενημερώσεων στο Twitter, ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό θα χρεωθεί σε σύμφωνα με την περιαγωγής σας.
  7. Δεν υπάρχει καμία χρέωση για τη λήψη ενημερώσεων από το Twitter μέσω SMS, αλλά αυτό υπόκειται σε ανώτατο όριο σύμφωνα με δίκαιη χρήση των 500 μηνύματα ανά χρήστη ανά μήνα.
  8. Η υπηρεσία είναι για προσωπική και ιδιωτική χρήση, επομένως, η Primetel δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια εργασιών, απώλεια χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη έμμεση, ειδική, συμπτωματική ή περιστασιακή ζημιά οποιασδήποτε μορφής δυνατόν να προκληθεί από τη χρήση ή/και διακοπή της Υπηρεσίας.
  9. Η Primetel δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του Twitter. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε, ή δημοσιεύετε στο Twitter, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχόλιων, προτάσεων, είναι, και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη πληροφορία.
  10. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα, ή περιορίζει, ή εμποδίζει τη χρήση και την απόλαυση του Twitter από οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο.
  11. Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αποσύρει την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.
  12. Η πρόσβαση και η χρήση του Twitter διέπεται από τους Όρους της Υπηρεσίας Twitter και είναι διαθέσιμοι στο https://twitter.com/tos .
  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons