1. Η προσφορά ισχύει μόνο για συνδρομητές που θα μεταφέρουν τον αριθμό τους σε πρόγραμμα κινητής Unlimited 4 μέσω της ιστοσελίδας της PrimeTel («Online»).
  2. Οι συνολικές χρεώσεις που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα καταβάλλονται είτε Online μέσω πιστωτικής κάρτας είτε σε ένα από τα καταστήματα της PrimeTel.
  3. Ο συνδρομητής δεν χρεώνεται με το τέλος ενεργοποίησης νέας σύνδεσης κινητής.
  4. Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία του προγράμματος ο συνδρομητής θα πρέπει να υποβάλει την υπογεγραμμένη Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών σε ένα από τα καταστήματα της PrimeTel.
  5. Η προσφορά ισχύει μέχρι και 30/4/2018. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 133
  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons
  We use cookies to improve your experience on this website. By continying to browse our site you consent to our use of cookies. Find out more. More Info | Close