Χριστουγεννιάτικη προσφορά 2019

  Όροι και Προϋποθέσεις

  1. H Χριστουγενιάτικη προσφορά κινητής τηλεφωνίας “Xmas Offer 2019” της Primetel PLC (στο εξής «PrimeTel») ισχύει από 25/11/2019 έως τις 15/06/2020, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας (στο εξής η «Προσφορά»).

  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν με:

  α. έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο και επιπλέον ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας ή/και επιπλέον λεπτά ομιλίας και SMS, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει για όλη τη διάρκεια του Συμβολαίου,
  είτε με,
  β. επιδότηση συσκευής ή δωροκουπόνια και επιπλέον ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας ή / και επιπλέον λεπτά ομιλίας και SMS, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, δηλαδή για 24 μήνες.

  3. Η προσφορά “Xmas Offer 2019” με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο και επιπλέον ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας ή/ και με επιπλέον λεπτά ομιλίας και SMS ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει και απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής) σε οποιοδήποτε Unlimited Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel ή Telefone.
  β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν με νέο αριθμό σε οποιοδήποτε Unlimited Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel ή Telefone.
  γ. Υφιστάμενους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.

  4. Η προσφορά “Xmas Offer 2019” με επιδότηση συσκευής ή δωροκουπόνια και επιπλέον ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας ή/ και επιπλέον λεπτά ομιλίας και SMS, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει και απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας σε οποιοδήποτε Unlimited Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της PrimeTel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της PrimeTel ή Telefone.
  β. Υφιστάμενους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της PrimeTel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της PrimeTel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel, με 24μηνη δέσμευση.

  5. Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη ή κάθε επιπλέον εγγραφή στα ανωτέρω Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση στο μηναίο πάγιο επιπλέον ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας ή/και επιπλέον λεπτά ομιλίας και SMS ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που θα επιλέξει. Εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε με επιδότηση συσκευής ή δωροκουπόνι κατά την πρώτη συνδρομή δεν μπορεί να επωφεληθεί δεύτερη φορά με επιδότηση συσκευής ή δωροκουπόνι.

  6. Τα δωροκουπόνια που αντιστοιχούν στο Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει οι συνδρομητές, μπορούν να εξαργυρωθούν στα συνεργαζόμενα καταστήματα που βρίσκονται στην λίστα η οποία είναι διαθέσιμη στον εξής σύνδεσμο: https://primetel.com.cy/shops, κατά την στιγμή της εξαργύρωσης.

  α. Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές θα κληθούν να παραλάβουν τα δωροκουπόνια, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα που έγινε η υπογραφή του συμβολαίου τους.
  β. Νοείται ότι τα εν λόγω δωροκουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή υπηρεσιών ή/και λογαριασμών.
  γ. Διευκρινίζεται ότι ο συνδρομητής που θα επιλέξει να εγγραφεί στα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας 3,4,5 και 6 θα έχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να επιλέξει και μικρότερης αξίας δωροκουπόνια, με αντίστοιχα μειωμένο μηνιαίο πάγιο, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου του.
  δ. Ο συνδρομητής δύναται να παραλάβει περισσότερα του ενός δωροκουπόνια διαιρεμένα στην αντίστοιχη αξία που του αναλογούν. Επιπρόσθετα ο συνδρομητής δύναται να επιλέξει δωροκουπόνια για διαφορετικά συνεργαζόμενα καταστήματα.
  ε. Διευκρινίζεται ότι ο καταναλωτής θα κληθεί να δηλώσει μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του σε ποια ποσά διαιρεμένα επιθυμεί την έκδοση των δωροκουπονιών που του αναλογούν και σε ποιο κατάστημα επιθυμεί να τα εξαργυρώσει. Μετά την παραλαβή των δωροκουπονιών ο συνδρομητής δεν δικαιούται να αλλάξει την αρχική του επιλογή.
  στ. Τα Δωροκουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν από τον συνδρομητή της PrimeTel εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της απόδειξης παραλαβής των Δωροκουπονιών. Μετά τη λήξη τους ακυρώνονται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και/ή να ανανεωθούν.

  7. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η PrimeTel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

  8. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

  9. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

  10. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel, παρά μόνο με την προσφορά «Alcatel 1s 32GB» και την προσφορά «Alcatel 3T 8 16GB». Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στους ακόλουθους συνδέσμους: https://primetel.com.cy/tos/special/alcatel-1s-32gb-promo/ και https://primetel.com.cy/tos/alcatel-3t-8-16gb-tablet-prosfora/ . H Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Home Internet ή/και Τηλεόρασης.

  11. Με τη λήξη της διάρκειας του συμβολαίου είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας που έχει εγγραφεί ο συνδρομητής σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeTel.

  12. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»), καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της PrimeTel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  13. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της PrimeTel, και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής ή δωροκουπόνι για αγορά οποιονδήποτε αγαθών. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

  14. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.

  Show Buttons
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Hide Buttons