Ανακοίνωση για συνδρομητές Τηλεόρασης

    Ιουνίου 1, 2019 Ανακοινώσεις 0 comments

    Από την 1η Ιουλίου οι συνδρομητές Τηλεόρασης PrimeTel, απολαμβάνουν κορυφαίες ομάδες του Κυπριακού πρωταθλήματος και κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις με τα ανανεωμένα πακέτα Premium και Premium Plus!

    Δες αναλυτικά το αθλητικό περιεχόμενο και τις νεες τιμές των πακέτων τηλεόρασης για τη νέα τηλεοπτικής σεζόν εδω!

    Η Primetel PLC με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνει για τις τροποποίσεις τιμοκαταλόγου και περιεχομένου, ως η υποχρέωσή της με βάση το Άρθρο 69 του Νόμου 112(Ι)/2004 για όλους τους νέους και υφιστάμενους συνδρομητές τηλεόρασης με τα πακέτα Premium και Premium Plus από 01/07/2019. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%. Τα νέα τέλη θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της PrimeTel www.primetel.com.cy από την ημέρα εφαρμογής τους.

    Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (εξαιρείται οποιαδήποτε επιδότηση συσκευής ή έκπτωση στις μηνιαίες σταθερές χρεώσεις ή άλλον όφελος από οποιαδήποτε προσφορά της PrimeTel), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την PrimeTel στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων και στην οποία να αναφέρει ποια ή ποιες τροποποιήσεις δεν αποδέχεται. Για ολοκληρωμένους όρους και προϋποθέσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.primetel.com.cy/terms.