Ιανουαρίου 16, 2017 Newsletter 0 comments

  Η PrimeTel, παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών για κέντρα δεδομένων καθώς και συναφείς υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων για επέκταση, ευελιξία, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και συνδεσιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η PrimeTel παρέχει στους πελάτες της σχέδιο αντιγραφής δεδομένων και αποκατάστασης μετά από καταστροφή, το ευρέως γνωστό, BDR (Backup and Disaster Recovery).

  Τι είναι το BDR;

  Η απώλεια δεδομένων για μια εταιρεία, λόγω φυσικής καταστροφής, ανθρώπινου λάθους, ή παραβίασης στον κυβερνοχώρο είναι επιζήμια και εξαιρετικά επικίνδυνη. Για το λόγο αυτό, ένα σχέδιο αντιγραφής δεδομένων και αποκατάστασης μετά από καταστροφή – BDR, καθίσταται αναγκαίο.

  Πρόκειται για ένα συνδυασμό αντιγραφής δεδομένων και τακτικών αποκατάστασης μετά από καταστροφή, σκοπός του οποίου είναι να διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, να ελαχιστοποιήσει την απώλεια δεδομένων, και να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια κατάστασης που κρύβει κινδύνους.

  5 ΛΟΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ BDR ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  1. Προστασία από συνέπειες φυσικών καταστροφών

  Είτε, πρόκειται για πλημμύρα, σεισμό, τυφώνα, χιονοθύελλα ή άλλου είδους φυσική καταστροφή, οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή των λειτουργιών μιας επιχείρησης ποικίλουν. Παρόλο που ένα σχέδιο BDR δεν θα αποτρέψει μια φυσική καταστροφή, ωστόσο θα προστατεύσει τα δεδομένα της επιχείρησης και θα διαφυλάξει τη βιωσιμότητά της παρά τη διακοπή.

  2. Ελαχιστοποίηση των συνεπειών των παραβιάσεων στο διαδίκτυο

  Με την αύξηση του όγκου των δεδομένων στο διαδίκτυο, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εντείνουν τις προσπάθειές τους και επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι είναι απροστάτευτες. Αυτό, κυρίως ισχύει για τις μικρές επιχειρήσεις. Ένα σχέδιο BDR δύναται να περιορίσει τις συνέπειες μιας επίθεσης και να αποτρέψει την απώλεια πολύτιμων δεδομένων.

  3. Διαφύλαξη των δεδομένων των πελατών

  Εάν αποθηκεύετε μεγάλη ποσότητα απόρρητων δεδομένων πελατών, τότε, απώλεια ή κλοπή τους θα ήταν επιζήμια. Το BDR θα προνοήσει για την ασφαλή φύλαξη και τον έλεγχό τους. Έτσι, σε περίπτωση ενός απρόβλεπτου συμβάντος, ενώ η ακεραιότητα της επωνυμίας σας δεν θα υπονομευθεί.

  4. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

  Μερικές φορές, οι ίδιοι οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης ευθύνονται για τις μεγαλύτερες απώλειες δεδομένων. Λάθη γίνονται, και μία κακή επιλογή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα δεδομένα της επιχείρησης. Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις οφείλουν να εκπαιδεύουν σωστά το προσωπικό τους, αλλά και να επενδύουν σε μέσα αντιγραφής δεδομένων.

  5.  Ασπίδα στη δυσλειτουργία συστημάτων

  Είναι γνωστό το ότι εξοπλισμοί, μηχανήματα και άλλα συστήματα υφίστανται βλάβες. Όσες δαπάνες και να διαθέτει μια επιχείρηση στην τεχνολογία, καμία λύση δεν είναι τέλεια. Ακόμη και συστήματα που δίνουν εγγυήσεις αδιάκοπης λειτουργίας με ποσοστό 99,99%, ανά διαστήματα υπόκεινται σε κάποιας μορφής βλάβη. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ένα άρτιο σχέδιο BDR του οποίου οι πρόνοιες θα καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα.