PT_Ddos_Protect

  Ο όγκος, το μέγεθος, ο τύπος και η πολυπλοκότητα των επιθέσεων DDoS έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι παραδοσιακές στρατηγικές ασφαλείας, όπως τα τείχη προστασίας (firewalls), τα συστήματα πρόληψης εισβολών (IPS) ή τείχη προστασίας εφαρμογών Διαδικτύου (WAF) που υπερασπίζονται μόνο περιμετρικά τις εταιρικές επικοινωνίες, δεν επαρκούν για την προστασία του δικτύου ενός οργανισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν είναι πλέον αποτελεσματική η προσπάθεια προστασίας από αυτές τις απειλές εντός ενός οργανισμού. Απαιτείται ένας έμπειρος συνεργάτης ΤΠΕ, ο οποίος να μπορεί να παρέχει σε μια επιχείρησή ισχυρή προστασία από κάθε είδους επίθεση.

  Η υπηρεσία DDoS Protection από την PrimeTel (με την υποστήριξη της Telxius – Telefónica Group), είναι μια λύση που ανιχνεύει και μετριάζει αυτούς τους τύπους επιθέσεων πρωτού φτάσουν στο δίκτυο της επιχείρησής σας και σας επιτρέπει να επιτύχετε και να διατηρήσετε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, λόγω της εγγυημένης πλήρους προστασίας από πολλαπλές ψηφιακές ευπάθειες και απειλές.

  Picture1

  Ασπίδα DDoS

  Εντοπίζει και μετριάζει τις επιθέσεις DDoS πρωτού φτάσουν στο δίκτυό σας. Είναι σε θέση να εντοπίσει και να διαχωρίσει την κακόβουλη και τη νόμιμη κίνηση. Η κακόβουλη απορρίπτεται ενώ η νόμιμη μεταφέρεται ξανά στο δίκτυό σας.

  Ανίσνευση (Detection)

  Η ροή της κίνησης, συλλέγεται από τους δρομολογητές μας και ενημερώνονται τα πρότυπα κυκλοφορίας στα οποία βασίζονται οι συναγερμοί ανίχνευσης. Κατασκευάζονται τα προφίλ των πλέον κοινών επιθέσεων και μπορούν να καθοριστούν όρια συναγερμού.

  Αντιμετώπιση (Mitigation)

  Η κίνηση μεταφέρεται στα παγκόσμια κέντρα καθαρισμού (scrubbing) προκειμένου να απορριφθεί η κακόβουλη κίνηση.

  Η λύση DDoS Protection από την PrimeTel (με την υποστήριξη της Telxius – Telefónica Group), είναι μια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας μέσω Διαδικτύου, η οποία προσφέρει μια λύση ασφάλειας που εντοπίζει και μετριάζει τις επιθέσεις DDoS.

  Ως πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η PrimeTel παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες μέγιστης απόδοσης και προστασίας από διαδικτυακές απειλές. Η χρήση του παγκόσμιου δικτύου Tier-1 και η ισχυρή εμπειρία μας σε δίκτυα και δρομολόγηση, μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε όλες τις απαιτούμενες δυνατότητες, ώστε να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη λύση ενάντια στις επιθέσεις DDoS.

  Μια παραβίαση του κυβερνοχώρου μπορεί να συμβεί σε επιχειρήσεις από πολλούς και διαφορετικούς τομείς (Επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου, κυβερνητικά ιδρύματα, κέντρα δεδομένων, τηλεπικοινωνίες, υγειονομική περίθαλψη, εταιρείες λιανικής πώλησης κ.α.) καθώς όλοι είναι ευάλωτοι σε επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών ( DDoS), εφόσον οι λειτουργίες τους βασίζονται το Διαδίκτυο. Το 75% των επιθέσων αφορά στους πελάτες μιας επιχείρησης, ενώ το 25% στα δίκτυα και τις υπηρεσίες (Arbor Networks -Worldwide Infrastructure Security Report).

  Το κόστος του χρόνου μη λειτουργίας (downtime) εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος οργανισμού, ο τομέας, ο αριθμός του προσωπικού που επηρεάζεται κ.α. Για παράδειγμα:

  • Οι επιθέσεις εναντίον τραπεζικών ιδρυμάτων, μπορούν να διακόψουν τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες, αποτρέποντας την πρόσβαση πελατών και συνεργατών σε πραγματικό χρόνο σε πόρους ή συναλλαγές.

  • Για τις εταιρείες τυχερών παιγνίων στο Διαδίκτυο, μια διακοπή των υπηρεσιών τους μπορεί να οδηγήσει σε δυσσαρεστημένους πελάτες, καταγγελίες και απώλεια εσόδων καθώς και να βλάψουν το όνομα και τη φήμη, λόγω της αρνητικής εμπειρίας του χρήστη.

  Οι επιχειρήσεις διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο απο ποτέ, σε ότι αφορά τις οικονομικές απώλεις και τη ζημία στη φήμη τους. Η ασφάλεια των δικτύων είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή τους και οι υπηρεσίες DDoS Protection παρέχουν πλήρη προστασία και ικανότητα αντιμετώπισης των επιθέσεων, απαραίτητες για την επιχειρηματική ευημερία.

  Οφέλη
  • Παγκόσμια χρήση ενός δικτύου Tier-1 με χωρητικότητα άνω των 8 Tbps
  • Πλήρης προστασία του δικτύου σας
  • Αποφυγή κορεσμένων συνδέσεων στο Διαδίκτυο
  • Ανίχνευση και αντιμετώπιση κάθε είδους επίθεσης, είτε ογκομετρικών είτε επιθέσεων σε εφαρμογές
  • Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο είδος των υπηρεσιών που μπορούν να προστατευθούν
  • Δεν υπάρχουν απρόσμενες χρεώσεις (billing shocks)
  • Παγκόσμια υποστήριξη 24×7
  • Αυτοματοποιημένες και προσωποποιημένες αναφορές (reports) με πλήρη on-line παρακολούθηση
  • Προστασία της SSL κυκλοφορίας
  • Μέγιστη χωρητικότητα: μεγαλύτερη ικανότητα αντιμετώπισης σε σχέση με άλλες λύσεις στην αγορά
  • Η υπηρεσία προσαρμόζεται στον προϋπολογισμό σας και δεν απαιτείται επένδυση κεφαλαίου (CAPEX)

  Security

  Πλεονεκτήματα

  Η υπηρεσία DDoS Protection από την PrimeTel, παρέχει:

   • Διακριτότητα

  Μόνο οι IPs που έχουν δεχθεί επίθεση, εκτρέπονται προς τα κέντρα αντιμετώπισης (mitigation centres)

   • Διαφάνεια

  Η καθαρή κίνηση μεταφέρεται ξανά στο δίκτυό σας χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες υπηρεσίες

   • Αξιοπιστία

  Υψηλή διαθεσιμότητα των κέντρων αντιμετώπισης (mitigation centres)

   • Χαμηλό latency (λανθάνουσα κατάσταση)

  Η κίνηση θα δρομολογηθεί στο πλησιέστερο κέντρο αντιμετώπισης

   • Ιδιωτικότητα

  Η στατιστική ανάλυση διατηρεί την ιδιωτικότητα των πακέτων

   • Προσωποποιημένες επιλογές

  Προσαρμόζουμε την υπηρεσία στις δικές σας ανάγκες

   • Αναφορές (Reporting)

  Διαδικτυακή πύλη για άμεση πρόσβαση πραγματικού χρόνου σε δεδομένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δράσεις αντιμετώπισης και την κίνηση της κυκλοφορίας

  Η PrimeTel, παρέχει την υπηρεσία DDoS Protection μέσα από μια στρατηγική συνεργασία με την Telxius – Telefónica Group, έναν έμπειρο, αξιόπιστο, εξειδικευμένο και με πολύ ισχυρή παγκόσμια παρουσία όμιλο εταιρειών.

  Η Telefónica είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία με τεράστιο τεχνολογικό δυναμικό, με περισσότερους από 346 εκατομμύρια πελάτες σε 21 χώρες και 127.000 ανθρώπινο δυναμικό.

  Η Telxius, είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται την παγκόσμια τηλεπικοινωνιακή υποδομή του ομίλου Telefónica, ένα διεθνές καλωδιακό δίκτυο οπτικών ινών που συνδέει Ευρώπη και Αμερική 65.000 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 31.000 ανήκουν στην ίδια. Ο στόχος της Telxius είναι να εξυπηρετεί την εκθετική αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων που αναμένεται τα επόμενα χρόνια μέσα από ένα παγκόσμιο και υψηλής χωρητικότητας δίκτυο.

  Telxius_Telefonica

  Θέλετε να μιλήσετε με ένα αντιπρόσωπο;

  Με την υποβολή αυτής της φόρμας συμφωνείς όπως ένας αντιπρόσωπος μας επικοινωνήσει μαζί σου και κατανοείς ότι θα χειριστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα βάσει της Πολιτικής Απορρήτου μας.