ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ PRIMETEL PLC.

  Πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο
  ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Α | Υπηρεσίες Διασύνδεσης Δικτύου Σταθερής Τηλεφωνίας
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Β | Υπηρεσίες Διασύνδεσης Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α | Τέλη Υπηρεσιών Διασύνδεσης Δικτύου Σταθερής Τηλεφωνίας, Τιμολόγια, Πληροφορίες Χρεώσεως και Επιβεβαιώσεις
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Β | Τέλη Υπηρεσιών Διασύνδεσης Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, Τιμολόγια, Πληροφορίες Χρεώσεως και Επιβεβαιώσεις
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α | Κόμβοι Διασύνδεσης και Αρχές Διασύνδεσης – Σταθερό Δίκτυο
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Β | Κόμβοι Διασύνδεσης και Αρχές Διασύνδεσης – Κινητό Δίκτυο
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 | Τεχνικά Πρότυπα και Μέθοδοι Διασύνδεσης
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 | Διαδικασίες Εγκατάστασης και Έλεγχου Διασύνδεσης
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 | Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 | Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών Διασύνδεσης
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 | Συμφωνία παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 | Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης
  trastory.com