Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση – Τροποποιήσεις Τιμοκαταλόγου Έντυπου Λογαριασμού

01 Απριλίου 2022

Η Primetel PLC («Primetel») ανακοινώνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις τιμοκαταλόγου ως η υποχρέωσή της.

Από 01/05/2022 οι χρεώσεις των πιο κάτω υπηρεσιών διαμορφώνονται ως εξής:

Υπηρεσία

Νέα τέλη από 01/05/2022

Μηνιαία Έξοδα αποστολής & διαχείρισης έντυπου λογαριασμού

€ 3.00

Σημειώσεις: (1) Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%. (2) Τα νέα τέλη θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Primetel www.primetel.com.cy από την ημέρα εφαρμογής τους. (3) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (εξαιρείται οποιαδήποτε επιδότηση συσκευής ή έκπτωση στις μηνιαίες σταθερές χρεώσεις ή άλλον όφελος από οποιαδήποτε προσφορά της Primetel), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την Primetel στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων και στην οποία να αναφέρει ποια ή ποιες τροποποιήσεις δεν αποδέχεται. (4) Για ολοκληρωμένους όρους και προϋποθέσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.primetel.com.cy/terms. (5) Περισσότερες πληροφορίες στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της PrimeTel ή στο 133.