Προσωπικά Δεδομένα

Πληροφορίες σχετικά με την Ηχογράφηση Κλήσεων

Η Primetel PLC (εφεξής η «Primetel”, «εμείς», «μας», «η Εταιρεία») επιδιώκει να τηρεί υψηλά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας, γι’ αυτό σε συνέχεια της Πολιτική Απορρήτου της Primetel, παρέχει τις πιο κάτω Πληροφορίες σχετικά με την Ηχογράφηση Κλήσεων, καθώς το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας διατηρεί τηλεφωνικό σύστημα ηχογράφησης κλήσεων.
 1. Στοιχεία που συλλέγονται κατά την ηχογράφηση:
 2. Ημερομηνία, ώρα και διάρκεια κλήσης
 3. Περιεχόμενο κλήσης
 4. Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος
 5. Ο αριθμός που παραλαμβάνει την κλήση και ο υπεύθυνος υπάλληλος
 6. Εάν αντιτίθεστε στην παραπάνω επεξεργασία, παρακαλώ διακόψτε το τηλεφώνημα σας αφού ακούσετε το μήνυμα ότι το τηλεφώνημα μπορεί να ηχογραφείται. Διατίθενται εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας.
 7. Σκοποί της ηχογράφησης: Το τηλεφώνημα δεν θα ανακληθεί ή παρακολουθηθεί, εκτός και αν είναι απαραίτητο για τους παρακάτω λόγους:
 8. Προστασία των εννόμων συμφερόντων Εταιρείας,
 9. Συμμόρφωση με ρυθμιστικές υποχρεώσεις
 10. Διερεύνηση και αναφορά οποιονδήποτε παράνομων ενεργειών
 11. Διερεύνηση παραπόνου του συνδρομητή
 12. Προστασία και ασφάλεια των συνδρομητών ή/και υπαλλήλων της Εταιρείας,
 13. Σωστή διεξαγωγή και αποτελεσματική προώθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
 14. Εκπαίδευση προσωπικού.
 15. Συλλογή Πληροφοριών:
 16. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την ηχογράφηση:
 17. Θα χειρίζονται με εχεμύθεια,
 18. Δεν θα μεταβιβάζονται σε τρίτα άτομα εκτός και αν αυτά έχουν έννομο δικαίωμα ή υπάρχει έννομη ανάγκη Εταιρείας προς αυτό,
 19. Θα επεξεργάζονται δίκαια και νόμιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, την Πολιτική Απορρήτου μας (add link) και την παρούσα Πολιτική Ηχογράφησης Κλήσεων.
 20. Διατήρηση
 21. Οι ηχογραφήσεις θα διατηρούνται κανονικά για τέσσερις (4) μήνες. Μερικές ηχογραφήσεις θα διατηρούνται για περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες εφόσον είναι απαραίτητο για τους ακόλουθους λόγους:
 22. Εκκρεμεί διερεύνηση παραπόνου που αφορά το τηλεφώνημα
 23. Εκκρεμεί αστυνομική διερεύνηση για παράνομες πράξεις που αφορούν το τηλεφώνημα
 24. Είναι απαραίτητο για προστασία των έννομων δικαιωμάτων της εταιρείας
 25. Είναι απαραίτητο για συμμόρφωση μας με ρυθμιστικές υποχρεώσεις.

Όλες οι ηχογραφήσεις θα καταστραφούν εφόσον δεν θεωρούνται πλέον απαραίτητες.

 1. Τα δικαιώματα σας:
 2. Μεταξύ των άλλων δικαιωμάτων που κατέχετε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) και της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας, έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε κατά πόσο το τηλεφώνημα σας ηχογραφήθηκε και να παραλάβετε γραπτή βεβαίωση από την Εταιρεία επί του ζητήματος. Σε περίπτωση που το τηλεφώνημα σας ηχογραφήθηκε, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο του τηλεφωνήματος σας και/ή διαγραφή αυτού, εάν θεωρείται ότι η Εταιρεία το διατηρεί για περισσότερο από τον απαραίτητο χρόνο. Τέτοια αιτήματα μπορούν να υποβληθούν στο: dpo@prime-tel.com.