Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Ανοιξιάτικη Προσφορά 2022

Όροι και Προϋποθέσεις

1. H Ανοιξιάτικη προσφορά κινητής τηλεφωνίας “Spring 2022” της PrimeTel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει από 19/04/2022 έως τις 15/05/2022, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν είτε με:

α. έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες, ανάλογα με το GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει ή διπλάσια GB (Mobile Internet) για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους (24 μήνες), ανάλογα με το GIGA SMART Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει

είτε με,

β. επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες, ανάλογα με το GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει ή επιδότηση συσκευής και διπλάσια GB (Mobile Internet) για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους (24 μήνες), ανάλογα με το GIGA SMART Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει

3. (I)Η Προσφορά “Spring 2022” με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με το GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει ή με διπλάσια GB (Mobile Internet) για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους (24 μήνες), ανάλογα με το GIGA SMART Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει, απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής) σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή κάνουν την αίτησή τους online (μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy)

β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν με νέο αριθμό σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή κάνουν την αίτησή τους online (μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy)

γ. Υφιστάμενους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της Primetel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel, με 24μηνη δέσμευση.

(II) Διευκρινίζεται ότι, οι Νέοι συνδρομητές των κατηγοριών 3.α. και 3.β. που θα κάνουν την αίτησή τους online μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel primetel.com.cy θα επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με το πρώτο  πάγιο σε οποιοδήποτε από τα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel που έχουν επιλέξει δωρεάν. Αυτό συνεπάγεται ότι αν επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα GIGA UNLIMITED Προγράμματα, ο πρώτος μήνας εκ των (δώδεκα) 12 μηνών, με έκπτωση στο παγίο θα παρέχεται με  δωρεάν πάγιο , ενώ οι επόμενοι ένδεκα (11) μήνες με έκπτωση στο μηναίο πάγιο βάσει της Προσφοράς.

4. (Ι) Η προσφορά “Spring 2022” με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με το GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει ή με διπλάσια GB (Mobile Internet) για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους (24 μήνες), ανάλογα με το GIGA SMART Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει, απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή online (μέσα από την ιστοσελίδα της Primetel primetel.com.cy)

β. Υφιστάμενους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της Primetel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel, με 24μηνη δέσμευση.

(II) Διευκρινίζεται ότι, οι Νέοι συνδρομητές της κατηγορίας 4.α. που θα κάνουν την αίτησή τους online μέσα από την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy θα επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με το πρώτο  πάγιο σε οποιοδήποτε από τα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel που έχουν επιλέξει δωρεάν. Αυτό συνεπάγεται ότι αν επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα GIGA UNLIMITED Προγράμματα,ο πρώτος μήνας εκ των (δώδεκα) 12 μηνών, με έκπτωση στο πάγιο θα παρέχεται με  δωρεάν πάγιο , ενώ οι επόμενοι ένδεκα (11) μήνες με έκπτωση στο μηναίο πάγιο βάσει της  Προσφορά.

5. Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη ή κάθε επιπλέον εγγραφή στα ανωτέρω GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση στο μηναίο πάγιο ή με διπλάσια GB (Mobile Internet) ανάλογα με το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που θα επιλέξει. Εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ή με διπλάσια GB (Mobile Internet) κατά την πρώτη συνδρομή δεν μπορεί να επωφεληθεί δεύτερη φορά με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ή με επιδότηση συσκευής και διπλάσια GB (Mobile Internet).

6. Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ή με επιδότηση συσκευής και διπλάσια GB (Mobile Internet) θα κληθούν να παραλάβουν τη συσκευή, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα της Primetel που υπέγραψαν το Συμβόλαιο τους. Οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ή με επιδότηση συσκευής και διπλάσια GB (Mobile Internet) online, μέσα από την ιστοσελίδα της Primetel primetel.com.cy, θα παραλάβουν τη συσκευή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους.

7. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

8. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

9. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

10. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel, παρά μόνο με τις προσφορές «Xiaomi Redmi 9A 32GB 2022» ή «Huawei MediaPad T.Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στους ακόλουθους συνδέσμους:

«Xiaomi Redmi 9A 32GB 2022» https://primetel.com.cy/xiaomi-redmi-promo-el

«Huawei MediaPad T3» https://primetel.com.cy/huawei-mediapad-t3-tablet-promo-el

H Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Home Internet ή/και Τηλεόρασης.

11. Για όσους Συνδρομητές επιλέξουν ένα από τα GIGA UNLIMITED Προγράμματα, μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών και για την εναπομείνασα διάρκεια της Προσφοράς ισχύει το μηνιαίο πάγιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο του συνδρομητή.

12. Με τη λήξη της διάρκειας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ως η Προσφορά, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας που έχει εγγραφεί ο συνδρομητής σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

13. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»), καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

14. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel, και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

15. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.