Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

“Προσφορά 6 μήνες δωρεάν πάγιο 2021”

Όροι και Προϋποθέσεις

1. H προσφορά κινητής τηλεφωνίας ή Internet “6 μήνες δωρεάν πάγιο 2021 ” της Primetel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει από 23/07/2021 έως τις 23/08/2021, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας ή Internet (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν με μια από τις ακόλουθες προσφορές:

α. έκπτωση 100% στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους έξι (6) μήνες, για το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας που έχουν επιλέξει, ή

β. με επιδότηση συσκευής και έκπτωση 100% στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους έξι (6) μήνες, για το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας που έχουν επιλέξει.

γ. έκπτωση 100% στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους έξι (6) μήνες, για το πρόγραμμα Internet 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 50Mbps ή Fiber Home 100Mbps, 150Mbps, 250Mbps που έχουν επιλέξει.

3. Η Προσφορά “6 μήνες δωρεάν πάγιο 2021” με έκπτωση 100% στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους έξι (6) μήνες απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Υφιστάμενους συνδρομητές της Primetel που η Primetel θα επικοινωνήσει μαζί τους για την προώθηση της προσφοράς προκειμένου να αποκτήσουν μια επιπλέον υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας ή internet από την Primetel, με τους όρους της Προσφοράς

β. νέους συνδρομητές που θα επικοινωνήσουν ή/και η Primetel θα επικοινωνήσει μαζί τους, στο πλαίσιο συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας , με σκοπό την προώθηση της Προσφοράς προκειμένου να εγγραφούν σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ή internet από την Primetel , με τους όρους της Προσφοράς, ως ακολούθως:

α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής) σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel,

β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν με νέο αριθμό σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel,

γ. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε πρόγραμμα Internet 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 50Mbps ή Fiber Home 100Mbps, 150Mbps, 250Mbps της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel

4. Διευκρινίζεται ότι η προσφορά “6 μήνες δωρεάν πάγιο 2021” με επιδότηση συσκευής και έκπτωση 100% στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους έξι (6) μήνες απευθύνεται αποκλειστικά σε:

A. Υφιστάμενους και νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel

5. Διευκρινίζεται ότι ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί από την Προσφορά “6 μήνες δωρεάν πάγιο 2021” μόνο μία φορά.

6. Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη ή κάθε επιπλέον εγγραφή στα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί, βάσει των ισχυουσών προσφορών στα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας όπως αυτές είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Primetel. Σημειώνεται ότι εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε με επιδότηση συσκευής, βάσει της παρούσας Προσφοράς κατά την πρώτη συνδρομή δεν μπορεί να επωφεληθεί δεύτερη φορά με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο.

7. Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά “6 μήνες δωρεάν πάγιο 2021” με επιδότηση συσκευής θα κληθούν να παραλάβουν τη συσκευή, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα της Primetel που υπέγραψαν το Συμβόλαιο τους.

8. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

9. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

10. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

11. Για τους συνδρομητές που θα επιλέξουν υπηρεσίες Internet, η Προσφορά ισχύει εφόσον η ταχύτητα Internet παραμένει η ίδια για όλη τη Διάρκεια της Προσφοράς. Σε περίπτωση αλλαγής η σχετική Προσφορά παύει να ισχύει και ισχύουν οι εκάστοτε δημοσιευμένες χρεώσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων υπηρεσιών Internet. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κατά την Αρχική διάρκεια Συμβολαίου, επιλέξει να υποβαθμίσει την ταχύτητα Internet, θα επιβαρυνθεί με το “Διοικητικό Τέλος Υποβάθμισης Ταχύτητας Internet” 20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ .

12. Η Προσφορά Κινητής τηλεφωνίας, όπως αναφέρεται στον όρο 2.α, δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel, παρά μόνο με τις προσφορές «Xiaomi Redmi 9A 32GB» ή «Alcatel 3T 8 32GB» ή «LENOVO TAB (TB-8505X) M8 8", 2/32GB». Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στους ακόλουθους συνδέσμους:

«Xiaomi Redmi 9A 32GB» 

«Alcatel 3T 8 32GB»

«LENOVO TAB (TB-8505X) M8 8", 2/32GB»

H Προσφορά Internet, όπως αναφέρεται στον όρο 2.γ, δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Internet ή/και Τηλεόρασης.

13. Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών και για όλη υπόλοιπη τη διάρκεια της Προσφοράς ισχύει το μηνιαίο πάγιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο του συνδρομητή ώς τιμή τιμοκαταλόγου.

14. Με τη λήξη της διάρκειας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών της Ποσφοράς, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας ή Internet που έχει εγγραφεί ο συνδρομητής σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

15. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»), καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

16. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel, και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

17. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.