Κουπόνι και συλλεκτική φανέλα Ομόνοια | Προσφορά

1. H προσφορά “Κουπόνι και συλλεκτική φανέλα Ομόνοια ” της Primetel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει μόνο σε συνδυασμό με τις προσφορές της Primetel «Καλοκαιρινή προσφορά 2021”» ή «Ανοιξιάτικη προσφορά 2021”» ή «Προσφορά 2021» από 15/07/2021 μέχρι 15/08/2021, βάσει 24μηνης δέσμευσης συμβολαίου (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Η Προσφορά της Primetel PLC («Primetel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή προπληρωμένης κάρτας) σύμφωνα με την προσφορά της Primetel «Καλοκαιρινή προσφορά 2021”» ή «Ανοιξιάτικη προσφορά 2021”» ή «Προσφορά 2021» με 24μηνη δέσμευση και εφόσον οι συνδρομητές υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel .

β. Υφιστάμενους συνδρομητές της Primetel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σύμφωνα με την προσφορά της Primetel «Προσφορά 2021» με 24μηνη δέσμευση.

3. Οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την Προσφορά και να επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με τα εξής:

i) Κουπόνι αξίας 30€, την οποία θα μπορεί να εξαργυρώσει στα καταστήματα «Green Boutique» της Ομόνοιας έως 30/09/2021 και

ii) ‘Δωρεάν μια συλλεκτική φανέλα της Ομόνοιας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος 20-21.

Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και κατόπιν ενεργοποίησης όλων των υπηρεσιών τους, θα λάβουν το κουπόνι και τη συλλεκτική φανέλα κατόπιν διαθεσιμότητας και επίδειξης της πολιτικής τους ταυτότητας , από το κατάστημα Primetel όπου έχει υπογραφεί το συμβόλαιο.

Ο συνδρομητής μπορεί να παραλάβει το κουπόνι και τη συλλεκτική φανέλα μόνο αφότου ενεργοποιηθούν όλες οι καινούργιες ή ανανεωμένες υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 2. Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω κουπόνι και συλλεκτική φανελα θα είναι στη διάθεση του Συνδρομητή για να τα παραλάβει για διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, προθεσμία η οποία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία που ενεργοποιήθηκαν όλες οι καινούργιες ή ανανεωμένες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής με δική του υπαιτιότητα δεν τα παραλάβει στην περίοδο των 60 ημερολογιακών ημερών, χάνει το δικαίωμα απόκτησής τους.

4. Για να ισχύει η προσφορά, θα πρέπει για το σύνολο της διάρκειας του συμβολαίου να διατηρείται ενεργό και το πρόγραμμα κινητής GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED που επέλεξε ο συνδρομητής να ενεργοποιήσει μέσω της προσφοράς «Καλοκαιρινή προσφορά 2021”» ή «Ανοιξιάτικη προσφορά 2021”» ή «Προσφορά 2021».

5. Κάθε συνδρομητής δικαιούται να επωφεληθεί της Προσφοράς μόνο μια φορά και να λάβει μέγιστο ένα (1) κουπόνι και μία (1) συλλεκτική φανέλα ανεξάρτητα από το αν ανανεώσει ή συνδεθεί σε παραπάνω από ένα συμβόλαια.

6. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

8. Η Προσφορά συνδυάζεται αποκλειστικά με τις τρέχουσες προσφορές κινητής τηλεφωνίας της Primetel «Καλοκαιρινή προσφορά 2021”» ή «Ανοιξιάτικη προσφορά 2021”» ή «Προσφορά 2021».

9. Με τη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας που έχει ο πελάτης σύμφωνα με τον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel εκείνη την ημερομηνία.

10. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων») και της προσφοράς «Ανοιξιάτικη Προσφορά 2021» ή «Προσφορά 2021». Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων και/ή των όρων της προσφοράς «Ανοιξιάτικη Προσφορά 2021» ή «Προσφορά 2021» και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

11. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία του κουπονιού. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

12. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.