Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

1.1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (η «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Primetel PLC («Primetel» ή » «Εμείς») θα χειρίζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα της παρέχονται από τους Συνδρομητές της ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας της.

1.2. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα και για αυτό το λόγο δεσμευόμαστε για την προστασία, το σεβασμό και τη διαφύλαξη του απορρήτου όλων των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε κατά τη συνεργασία σας με την Primetel. Η Primetel θα διαχειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας και θα χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και θα τις διατηρεί ως εμπιστευτικές.

2. Προσωπικά Στοιχεία που Συλλέγονται

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και τον τρόπο συλλογής τους μπορεί να διαφέρει ανάλογα με ποια προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιείτε και έχετε εγγραφεί, με την σχέση που έχετε μαζί μας ακόμα και αν δεν είστε πελάτης ή ανάλογα με το τι πληροφορίες έχουμε αποκτήσει από τρίτο μέρος με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης να το μοιραστεί μαζί μας (στο εξής «Συνεργασία»).

Κατά τη διάρκεια της Συνεργασίας μας μπορεί να σας ζητηθεί να μας δώσετε προσωπικά σας δεδομένα («Προσωπικά Δεδομένα»), τα οποία θα καταχωρηθούν και θα κρατηθούν μεταξύ άλλων:

2.1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης και φύλο

2.2. Πληροφορίες πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και κωδικού υποκαταστήματος ή άλλων τραπεζικών πληροφοριών,

2.3. Πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας ή τη συνδρομή σας με εμάς, όπως ημερομηνίες πληρωμής οφειλών και εισπράξεων, πληροφορίες σχετικά με την ανανέωση χρόνου ομιλίας, συνδρομητικές υπηρεσίες, πληροφορίες όσον αφορά την κινητικότητα του λογαριασμού σας με την Primetel ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με το λογαριασμό σας,

2.4. Δεδομένα κλήσεων

2.5. Κωδικούς πρόσβασης, που σας έχουν δοθεί από την Primetel κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών,

2.6. Το επίπεδο των Υπηρεσιών που λαμβάνετε,

2.7. Την ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της περιήγησης σας στο διαδίκτυο και την κατά προσέγγιση θέση σας την ώρα της περιήγησης.

2.8. Οι συνομιλίες σας μαζί σας, όπως ηχογράφηση τηλεφωνημάτων με τα κέντρα επικοινωνίας μας, επιστολές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με αλληλογραφία και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνίας.

2.9. Τα δεδομένα της τοποθεσίας σας. Αυτό μπορεί να είναι ακριβές όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα GPS ή εντοπίζοντας κοντινούς ιστούς κινητής τηλεφωνίας και σημεία πρόσβασης Wi-Fi και εφόσον ενεργοποιείτε υπηρεσίες ή λειτουργίες βάσει τοποθεσίας. Ή λιγότερο ακριβής, όπου, για παράδειγμα, μια τοποθεσία προέρχεται από τη διεύθυνση IP ή τα δεδομένα σας, όπως ένας ταχυδρομικός κώδικας ή το όνομα μιας περιοχής ή μιας πόλης.

2.10. Οι προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες στον τρόπο ζωής όταν μας πείτε τι είναι ή υποθέτουμε τι είναι, με βάση τον τρόπο χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας , όπως:

-Το επίπεδο των υπηρεσιών που λαμβάνετε, π.χ. βλάβες και άλλα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την λήψη των υπηρεσιών.

-Πληροφορίες χρήσης συγκεκριμένης υπηρεσίας ή προϊόντος, π.χ. όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο δημιουργείται ένα αρχείο που περιλαμβάνει διάρκεια, ώρα και γενικότερη τοποθεσία του τηλεφωνήματος ή μηνύματος. Δεν διατηρούμε όμως το περιεχόμενο της κλήσης ή μηνυμάτων σας.

3. Συλλέγουμε πληροφορίες πελατών μας με τους πιο κάτω τρόπους:-

(i) Προσωπικά κατά την εκτέλεση ενός συμβολαίου ή κατά τη διαδικασία εξέτασης αίτησης υποψήφιου Συνδρομητή για την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων μας.

(ii) Μέσω τηλεφώνου ή κατ’ ιδίαν σε υποκατάστημα μας κατά την επικοινωνία που δύναται να έχει πελάτης με υπαλλήλους της Primetel

(iii) Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας και άλλων ηλεκτρονικών προγραμμάτων και μέσων επικοινωνίας

(iv) Μέσω αλληλογραφίας και/ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

(v) Μέσω της συμπλήρωσης οποιονδήποτε εγγράφων ή/και ερωτηματολογίων που αφορούν έρευνες προς βελτίωση των υπηρεσιών μας στις οποίες δύναται να συμμετέχει ο Συνδρομητής

(vi) Μέσω της συμμετοχής σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς τους οποίους διοργανώνει η Primetel και τους οποίους δύναται να λάβει μέρος ο Συνδρομητής από καιρό εις καιρό

(vii) Από τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε καθώς και δημόσιες υπηρεσίες.

(viii) Εφόσον οι πληροφορίες σας βρίσκονται δημοσιευμένες από δημόσιες υπηρεσίες/αρχεία.

(ix) Εαv είστε πελάτης οποιασδήποτε εταιρείας που έχει αγοραστεί από την Primetel

(x) Μέσω της εγγραφής σας σε ενημερωτικά δελτία, ειδοποιήσεις ή άλλες υπηρεσίες από εμάς.

Λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα από τρίτα μέρη σε άλλες περιπτώσεις που επιτρέπονται από το νόμο, όπως για αποκλεισμό απάτης, αρχείο πτωχευσάντων κτλ.

Όταν επισκέπτεστε τα καταστήματα μας μπορεί να κινηματογραφήστε, χάριν στο κλειστό σύστημα παρακολούθησης, για σκοπούς ασφάλειας.

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό και πώς να αποχωρήσετε από αυτές, ανατρέξτε στην ενότητα “Cookies” της ιστοσελίδας.

4. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται ή συλλέγονται από την Primetel, θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Ενδεικτικά η Primetel μπορεί να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1. Παροχή στους Συνδρομητές προϊόντων ή υπηρεσιών της PrimeΤel.

4.2. Αποστολή καταστάσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμών στους Συνδρομητές και συλλογή πληρωμών από αυτούς,

4.3. Για να σας κρατούμε ενήμερους για τυχόν προσφορές, νέα, διαγωνισμούς ή εξελίξεις με την αποστολή διαφημιστικών υλικών ή πληροφοριών μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομείο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής έχει δώσει προηγουμένως την συγκατάθεσή του στην Primetel για να λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες,

4.4. Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων γνωστοποιήσεων,

4.5. Απάντηση σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες των Συνδρομητών ή/και ενδιαφερομένων σχετικά με το δίκτυο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Primetel,

4.6. Κατανόηση για το πώς οι Συνδρομητές και/ή ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν το δίκτυο της Primetel, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προκειμένου η Primetel να αναπτύξει νέες προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες και να βελτιώσει τις υπηρεσίες της για να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμες και ευχάριστες,

4.7. Για να σας παρέχουμε στοχευμένη διαφήμιση στο διαδίκτυο και σε ιστοσελίδες του group Primetel, βασισμένη στη χρήση cookies. Η Primetel μπορεί επίσης να συνδυάσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα cookies με άλλα δεδομένα που συλλέχθηκαν σύμφωνα με αυτή την πολιτική. Αν δεν επιθυμείτε τη συλλογή δεδομένων βάσει των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα “Cookies” της ιστοσελίδας. Διευκρινίζουμε ότι η εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή δεδομένων με cookies, θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, που δεν θα είναι όμως σχετικές με δικές σας προτιμήσεις.

4.8. Επικοινωνία με τους Συνδρομητές, προκειμένου να τους καλέσει να αποτελέσουν μέρος της επιτροπής των καταναλωτών ή ερευνητικών ομάδων της Primetel για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

4.9. Ανίχνευση και πρόληψη πιθανής απάτης ή άλλων παράνομων ενεργειών, την ανάκτηση των χρεών ή εντοπισμός όσων έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα με την Primetel.

4.10. Παροχή υπηρεσιών Περιαγωγής, για να βελτιώσουμε τη εμπειρία περιαγωγής σας, να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά τη δίκαιη χρήση καθώς και να εντοπίζουμε και να επιλύουμε πιθανή δόλια χρήση των δικτύων μας.

4.11.Για να προστατεύσουμε το δίκτυο μας και να διαχειριστούμε τους όγκους των κλήσεων, των μηνυμάτων και άλλων πιθανών χρήσεων του δικτύου μας.

4.12. Για να κατανοήσουμε πως χρησιμοποιείτε το δίκτυο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ούτως ώστε να μπορούμε να αναθεωρούμε και να βελτιώνουμε αυτά, να αναπτύξουμε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες και να εξατομικεύουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Η Primetel δύναται να επεξεργαστεί τα στοιχεία τα οποία θα είναι απαραίτητα για την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών προς τους πελάτες και την τήρηση των υποχρεώσεων της προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

5.1. Η Primetel δεν θα διαθέσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός εάν επιτρέπεται ή απαιτείται να το πράξει από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν προτίθεται ούτε και θα πωλήσει ή μεταβιβάσει οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

5.2. Η Primetel θα αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από το Νόμο. Εάν δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση, τα Προσωπικά Δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα η Primetel κατά την κρίση της κρίνει σκόπιμο.

5.3. Στην περίπτωση που η Primetel επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, για τα οποία απαιτείται η συγκατάθεση των Συνδρομητών ή/και Ενδιαφερομένων, θα πρέπει να ζητηθεί η ρητή ή γραπτή συγκατάθεση τους.

5.4. Στην περίπτωση που η Primetel επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, για τα οποία απαιτείται η άδεια του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τέτοια άδεια θα πρέπει να χορηγείται πριν πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε επεξεργασία.

6. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

6.1 Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) καθώς και την, από καιρού εις καιρόν ισχύουσα τοπική νομοθεσία σχετική με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6.2 Οι σκοποί και οι λόγοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν ως εξής:-

6.2.1 Για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την παροχή των υπηρεσιών μας προς τους Συνδρομητές της PrimeΤel

6.2.2 Για την προστασία και την ασφάλεια των πελατών της PrimeΤel

6.2.3 Για την διερεύνηση και καταγγελία οποιονδήποτε παράνομων δραστηριοτήτων

6.2.4 Για την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της PrimeΤel

6.2.5 Για την αποτελεσματική προώθηση των εργασιών της PrimeΤel

6.2.6 Για την προστασία των δικαιωμάτων της PrimeΤel

6.3 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την PrimeΤel πάντοτε θα βασίζεται σε μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω νομικές βάσεις:

6.3.1 Για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του Συνδρομητή και της Primetel, ή κατά τη διαδικασία εξέτασης αίτησης υποψήφιου Συνδρομητή για την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων μας. Π.χ. για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να στείλετε μηνύματα, καθώς και να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο από το κινητό σας τηλέφωνο, η Primetel πρέπει να επεξεργαστεί τους αριθμούς που καλείτε, τον όγκο των δεδομένων που χρησιμοποιείτε και πότε, για να μπορούμε να σας συνδέσουμε. Αυτό μας επιτρέπει να εκδίδουμε το λογαριασμό σας, βασισμένο στην προσωπική σας χρήση. Η Primetel δύναται επίσης να πραγματοποιεί πιστωτικούς ελέγχους όταν αποτίνεστε για ένα προϊόν ή υπηρεσία

6.3.2 Για την συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση, όπως λογιστικούς και φορολογικούς ελέγχους, βάσει και των οποίων καθορίζονται οι περίοδοι κατακράτησης δεδομένων, και υπόκεινται σε αυστηρές εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.

6.3.3 Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων της Primetel,π.χ. αποτροπή πιθανής απάτης, διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας, και βελτίωση των υπηρεσιών μας. Στην περίπτωση αυτή θα προσπαθούμε ούτως ώστε το έννομο συμφέρον της Primetel να μην υπερβαίνει των δικαιωμάτων σας. Επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρείτε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το άρθρο 9, Δικαιώματα σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

6.3.4 Με την συγκατάθεση του Συνδρομητή, όπου η Primetel δεν μπορεί να βασιστεί σε ένα από τους παραπάνω λόγους. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το άρθρο 9, Δικαιώματα σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

6.4 Θα τηρούμε σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία θα καταχωρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν και ευαίσθητα δεδομένα και τα οποία έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν από τον Συνδρομητή προς την Primetel, μαζί με όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκύψουν από την εξέλιξη της σχέσης σας με εμάς και την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

7. Χρόνος και Τόπος Διατήρησης Πληροφοριών

7.1 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η Primetel θα τηρούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας προς διαφύλαξη της ασφάλειας των εν λόγω πληροφοριών.

7.2. H διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας γίνεται για όσο διάστημα εξακολουθείτε να είστε πελάτης μας.

7.3. Με τον τερματισμό ή διακοπή της σχέσης μας με οιονδήποτε τρόπο η διατήρηση και επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών θα ενδέχεται να συνεχίζεται για περίοδο έως και δύο χρόνια, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητο για οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις της Primetel.

7.4. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από δύο χρόνια, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους.

7.5. Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψήφιων Συνδρομητών με τους οποίους δεν ολοκληρώνεται συμφωνία παροχής υπηρεσιών με την Primetel, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δύο χρόνια από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης όπως δεν προχωρήσουμε σε συνεργασία.

8. Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, Περιλαμβανομένης Της Κατάρτισης Προφίλ

8.1. Κατά την διεξαγωγή των εργασιών της, η Primeτel δύναται να λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία..

9. Δικαιώματα σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

9.1. Τα πιο κάτω είναι δικαιώματα τα οποία κατέχετε σύμφωνα με της πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) και της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

9.1.1 Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υφίστανται επεξεργασία και, σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, το δικαίωμα πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες. Το πιο πάνω δικαίωμα περιλαμβάνει και το δικαίωμα να σας δοθεί αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

9.1.2 Δικαίωμα Διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση τυχών ελλιπών και/ή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς.

9.1.3 Δικαίωμα Διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών και η Primetel υποχρεούται να διαγράψει τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

9.1.3.1 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία;

9.1.3.2 σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία; και

9.1.3.3 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

9.1.4 Δικαίωμα Εναντίωσης – Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

9.1.5 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

9.1.6 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλη εταιρεία.

9.1.7 Δικαίωμα Εναντίωσης στην Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων – Σε περίπτωση όπου γίνεται αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται αποφάσεις βασιζόμενες αποκλειστικά σε αυτή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως δεν θα υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

9.1.8 Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης – Σε περίπτωση όπου κάποια επεξεργασία βασίζεται μόνο σε συγκατάθεση που έχει ληφθεί από εσάς, έχετε το δικαίωμα όπως αποσύρετε την συγκατάθεση την οποία δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στην συγκατάθεση σας προτού αυτή αποσυρθεί από εσάς ή οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την άσκηση οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Primetel στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@prime-tel.com. Η εξάσκηση του εν λόγου δικαιώματος θα εξετάζεται σε λεπτομέρεια από την PrimeΤel και θα ακολουθείται ο ανάλογος έγκαιρος χειρισμός με βάση τα δικαιώματα σας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της PrimeΤel.

Η PrimeΤel πάντοτε θα ανταποκρίνεται καταλλήλως κατά πόσο και σε πόσο χρονικό διάστημα δύναται να υλοποιήσει πλήρως ή μερικώς το αίτημα σας αφού λάβει υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία και υποχρεώσεις από τις οποίες διέπεται.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε και το δικαίωμα όπως υποβάλλεται καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση που η PrimeΤel δεν ανταποκριθεί στο αίτημα σας.

10. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

10.1 Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών καθώς και νομικών μας υποχρεώσεων δύναται να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη όπως:

10.1.1 Εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς την PrimeΤel

10.1.2 Δημόσιες και ρυθμιστικές αρχές στο βαθμό που υποχρεούται η PrimeΤel από τον νόμο

10.1.3 Εξωτερικοί σύμβουλοι, όπως νομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές, λογιστές, σύμβουλοι marketing

10.1.4 Τρίτα μέρη για προώθηση κοινών υπηρεσιών. Τα τρίτα μέρη είναι υπεύθυνα να εφαρμόζουν την νομοθεσία.

10.1.5. Τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για διαφημιστικούς σκοπούς, π.χ. Facebook.

10.1.6. Τρίτα Μέρη ή/και Συνεργάτες. Όταν αγοράζεται προϊόντα ή υπηρεσίες της Primetel, από Τρίτο Μέρος ή Συνεργάτη, χρειάζεται να ανταλλάξουμε πληροφορίες με αυτούς για διαχείριση του λογαριασμού σας, όπως να δούμε την παραγγελία σας και να εξοφλήσουμε το Τρίτο Μέρος ή/και Συνεργάτη.

Στην περίπτωση που η Primetel έχει συμβατική σχέση με πάροχο υπηρεσιών ή άλλο συνεργάτη που παρέχει υπηρεσίες εκ μέρους της Primetel, και ως εκ τούτου έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, η Primetel δεν τον εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα σας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέρα από τη παροχή των υπηρεσιών του.

10.2. Οποιαδήποτε μεταβίβαση θα γίνεται πάντοτε κατόπιν της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, του πλήρης ελέγχου των εν λόγω επεξεργαστών προσωπικών δεδομένων και της ανάληψης εκ μέρους των πιο πάνω τρίτων μερών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία θα λάβουν. Διευκρινίζουμε ότι τα τρίτα μέρη είναι υπεύθυνα για εφαρμογή της εν καιρώ εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του Κανονισμού για Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

10.3. Συγχώνευση και εξαγορές (Mergers and Acquisitions)

Σε περίπτωση εξαγοράς μας από άλλο οργανισμό ή αναδιοργάνωσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν σε αυτό τον οργανισμό.

10.4. Προϊόντα τρίτου μέρους που αγοράζετε μέσω του λογαριασμού Primetel

Όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία τρίτου μέρους μέσω του λογαριασμού σας στη Primetel, η συμβατική σχέση είναι μεταξύ εσάς του συμβαλλόμενου μέρους που πωλεί αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία. Η Primetel χρεώνει μόνο το ποσό απευθείας στο λογαριασμό σας ως μέρος των συμφωνιών με τον πωλητή (ή με τρίτο μέρος εξουσιοδοτημένο από τον πωλητή). Ως μέρος αυτού, συμφωνείτε ότι η Primetel μπορεί να μεταβιβάσει ορισμένα προσωπικά στοιχεία σε αυτά τα μέρη για να ολοκληρώσει την αγορά σας.

11. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτες χώρες

11.1 Σε περίπτωση όπου θα είναι απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας στις τρίτες χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με την διαβίβαση των δεδομένων. Η διαβίβαση, εάν και εφόσον θα πρέπει να πραγματοποιηθεί θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

12. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την τροποποιημένη πολιτική στην Ιστοσελίδα της. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

Αυτή η πολιτική θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

14. Διάφορα

14.1. Αυτή η Πολιτική δεν έχει ως στόχο και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα σε ή για λογαριασμό οποιουδήποτε μέρους.

14.2. Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται μόνο όσον αφορά την Primetel PLC και όχι άλλους οργανισμούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Πολιτικές Απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας.. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησης ή στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή εφόσον συμφωνείτε. Τα cookies εμπεριέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας.

Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies:

  • Αυστηρώς απαραίτητα cookies. Πρόκειται για cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies τα οποία σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας μας, να χρησιμοποιήσετε καλάθι αγορών ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης.
  • Cookies Ανάλυσης/Απόδοσης. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να υπολογίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να μελετούμε το πως κινούνται οι επισκέπτες κατά τη χρήση της ιστοσελίδα μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν αυτά που ψάχνουν εύκολα.
  • Cookies Λειτουργικότητας. Αυτά χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν πότε επιστρέφετε στην ιστοσελίδα μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο μας για εσάς, να σας καλωσορίζουμε με το όνομα σας και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).
  • Στοχευμένα cookies. Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που επισκεφθήκατε και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Θα χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτήν πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα σας. Μπορεί επίσης να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτα μέρη για τον σκοπό αυτό.

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τα είδη cookies που χρησιμοποιούμε και τον σκοπό αυτών στο παρακάτω αρχείο:

Διαβάστε το αρχείο Cookies εδώ

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, διαφημιστικά δίκτυα και παροχείς εξωτερικών υπηρεσιών όπως υπηρεσίες ανάλυσης κυκλοφορίας ιστού) μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν cookies, πάνω στα οποία δεν έχουμε κανένα έλεγχο. Αυτά τα cookies είναι πιθανό να είναι cookies ανάλυσης/απόδοσης ή cookies στόχευσης.

Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies με την ενεργοποίηση της ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης σας που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη ρύθμιση μερικών ή όλων των cookies. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας για να αποκλείσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένου και των αναγκαίων cookies) ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλο ή σε μέρη του ιστότοπού μας.

Εκτός από τα απαραίτητα cookies, όλα τα υπόλοιπα cookies θα λήγουν μετά τους έξι (6) μήνες.