Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

PLUGnPLAY TV Όροι και Προϋποθέσεις

Primetel PLC (εφεξής η «Primetel») παρέχει μια εξατομικευμένη συνδρομητική υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να έχουν πρόσβαση σε τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω διαδικτύου σε τηλεοράσεις συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, μέσω του Android Box.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις η χρήση των όρων «PLUGnPLAY TV» ,  «η Υπηρεσία μας» ή «η Υπηρεσία» σημαίνει την εξατομικευμένη υπηρεσία που παρέχει η Primetel για παρακολούθηση περιεχομένου της Primetel TV, περιλαμβανομένου όλες τις λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά και τις διεπαφές του χρήστη, καθώς και όλο το περιεχόμενο και λογισμικό που σχετίζεται με την Υπηρεσία.

1.    Εγγραφή

1.1.  Η εγγραφή σας στο PLUGnPLAY TV θα ανανεώνεται ανά μήνα μέχρι και τον τερματισμό της. Για την χρήση του PLUGnPLAY TV πρέπει να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 6 Mbps, Android Box της Primetel (εφεξής η «Συσκευή»), η οποία μπορεί να αγοραστεί είτε σε καταστήματα της Primetel ή σε οποιοδήποτε άλλο επιλεγμένο κατάστημα λιανικής στην Κύπρο και να μας παρέχει με μία ή περισσότερες «Μεθόδους Πληρωμής». «Μέθοδος Πληρωμής», εννοείται μια τρέχουσα, έγκυρη και αποδεκτή μέθοδος πληρωμής, η οποία μπορεί να ενημερώνεται κατά καιρούς και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πληρωμή μέσω του λογαριασμού σας με τρίτο μέρος. Εάν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή σας πριν από την ημερομηνία μηνιαίας χρέωσής σας, μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε την συνδρομή του επόμενου μήνα στη μέθοδο πληρωμής σας.

1.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παροχή της PLUGnPLAY TV της Primetel και μετά την αγορά της η Συσκευή αποτελεί περιουσία του συνδρομητή.

1.3. Μπορούμε να προσφέρουμε μια σειρά από προγράμματα εγγραφής στην Υπηρεσία, περιλαμβανομένου των ειδικών προωθητικών προγραμμάτων ή των συνδρομών που προσφέρονται από τρίτους σε συνδυασμό με την παροχή των δικών τους προϊόντων και υπηρεσιών. Μερικά προγράμματα εγγραφής μπορεί να έχουν διαφορετικούς όρους και περιορισμούς, που θα γνωστοποιούνται κατά την εγγραφή σας ή σε άλλες επικοινωνίες μας μαζί σας. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή σας στο PLUGnPLAY TV, εφόσον συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας και κάνοντας κλίκ στο σύνδεσμο «Διαχείριση των Συνδρομών», κάτω από το όνομα του προφίλ σας.

2.       Δωρεάν Δοκιμές

2.1. Μετά την αγορά της Συσκευής ο συνδρομητής πρέπει να εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας. Η εγγραφή σας στο PLUGnPLAY TV μπορεί να αρχίσει με δωρεάν δοκιμή. Η διάρκεια της δωρεάν δοκιμής διαρκεί για ένα μήνα ή όπως διευκρινίζεται κατά την εγγραφή σας.

2.2.  Η επιλεξιμότητα της δωρεάν δοκιμής καθορίζεται από την Primetel κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ενδέχεται να περιορίσουμε την επιλεξιμότητα ή τη διάρκεια για να αποτρέψουμε τυχόν κατάχρηση της δωρεάν δοκιμής. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε τη δωρεάν δοκιμή και να θέσουμε το λογαριασμό σας σε αναμονή σε περίπτωση που κριθείτε μη επιλέξιμος. Για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες όπως το αναγνωριστικό της συσκευής, τον τρόπο πληρωμής ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού που χρησιμοποιήσαμε με μια υπάρχουσα ή πρόσφατη συνδρομή PLUGnPLAY TV. Όσον αφορά τον συντονισμό με άλλες προσφορές, μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί.

2.3.  Θα χρεώσουμε την Μέθοδο πληρωμής για την μηνιαία συνδρομή σας στο τέλος  της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, εκτός αν ακυρώσετε την επιλογή Auto-Renew για τη συνδρομή πριν από το τέλος της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου.

3.       Χρέωση και Ακύρωση

3.1.  Η χρέωση συνδρομής για την υπηρεσία PLUGnPLAY TV και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις που ενδέχεται να υποστείτε σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας, όπως πιθανές χρεώσεις συναλλαγών, θα χρεώνονται σε μηνιαία βάση στη Μέθοδο Πληρωμής σας την ημερολογιακή ημέρα που αντιστοιχεί στην έναρξη της περιόδου πληρωμής σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία πληρωμής σας, για παράδειγμα εάν η Μέθοδος Πληρωμής δεν έχει διευθετηθεί με επιτυχία ή εάν η συνδρομητική πληρωμή σας ξεκίνησε σε μια ημέρα που δεν περιέχεται σε ένα συγκεκριμένο μήνα.

3.2. Μέθοδοι Πληρωμής. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PLUGnPLAY TV πρέπει να παρέχετε μία ή περισσότερες Μεθόδους Πληρωμής. Μπορείτε να ενημερώσετε τις Μεθόδους Πληρωμής σας μεταβαίνοντας στη σελίδα Πληρωμές. Μπορούμε επίσης να ενημερώσουμε τους τρόπους πληρωμής σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Μετά από οποιαδήποτε ενημέρωση, μας εξουσιοδοτείτε να συνεχίσουμε να χρεώνουμε την ισχύουσα μέθοδο πληρωμής. Μας επιτρέπετε να χρεώνουμε οποιαδήποτε μέθοδο πληρωμής σχετίζεται με τον λογαριασμό σας σε περίπτωση που ο κύριος τρόπος πληρωμής απορριφθεί ή δεν είναι πλέον διαθέσιμος για πληρωμή της συνδρομής σας. Παραμένετε υπεύθυνοι για τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά. Εάν μια πληρωμή δεν έχει διευθετηθεί επιτυχώς, λόγω λήξης, ανεπαρκούς χρηματικού ποσού ή άλλως πως και δεν ακυρώσετε το λογαριασμό Auto-Renew, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία μέχρι να χρεωθεί επιτυχώς μια έγκυρη Μέθοδος Πληρωμής. Για κάποιες μεθόδους πληρωμής, ο εκδότης μπορεί να σας χρεώσει ορισμένα τέλη, όπως οι αμοιβές ξένων συναλλαγών ή άλλες αμοιβές που σχετίζονται με την επεξεργασία του τρόπου πληρωμής σας. Οι τοπικές φορολογικές επιβαρύνσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών Μέσων Πληρωμής.

3.3. Ακύρωση. Μπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή Auto-Renew για συνδρομή PLUGnPLAY TV ανά πάσα στιγμή και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μέχρι το τέλος της μηνιαίας περιόδου χρέωσης. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, οι πληρωμές δεν επιστρέφονται και δεν παρέχουμε επιστροφές ή πιστώσεις για οποιεσδήποτε περιόδους συμμετοχής σε μερικούς μήνες ή για ανεπιθύμητα περιεχόμενα της Primetel TV. Αν ακυρώσετε την επιλογή αυτόματης ανανέωσης, η πρόσβασή σας στο περιεχόμενο τηλεόρασης θα κλείσει αυτόματα στο τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσής σας.

3.4. Αλλαγές στην τιμή και στα σχέδια εγγραφής. Μπορούμε να αλλάζουμε από καιρό σε καιρό τα προγράμματα συνδρομής και την τιμή της Υπηρεσίας μας. Ωστόσο, τυχόν αλλαγές τιμών ή αλλαγές στα προγράμματα εγγραφής μας θα ισχύουν απέναντι σας το τουλάχιστον 30 ημέρες μετά από την ειδοποίησή σας.

4.       Υπηρεσία PLUGnPLAY TV

4.1. Πρέπει να είστε 18 ετών, να γίνετε μέλος της υπηρεσίας. Οι ανήλικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.

4.2.  Η υπηρεσία PLUGnPLAY TV και οποιοδήποτε περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω της υπηρεσίας είναι μόνο για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση και μπορεί να μην είναι κοινόχρηστο με άτομα εκτός του νοικοκυριού σας. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας, σας παρέχουμε περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία και προβολή περιεχομένου τηλεόρασης. Εκτός από τα παραπάνω, κανένα δικαίωμα, τίτλος ή τόκοι δεν θα μεταβιβαστούν σε εσάς. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για δημόσιες παραστάσεις.

4.3.  Η Υπηρεσία ισχύει μόνο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4.4. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία PLUGnPLAY TV, συμπεριλαμβανομένων όλων των χαρακτηριστικών και λειτουργιών που σχετίζονται με αυτήν, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς ή άλλους περιορισμούς στη χρήση της υπηρεσίας ή του περιεχομένου της. Συμφωνείτε να μην αρχειοθετείτε, να αναπαραγάγετε, να διανείμετε, να τροποποιείτε, να προβάλλετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να εκχωρήσετε άδεια χρήσης, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να προσφέρετε προς πώληση ή χρήση (πέραν από το τι διευκρινίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις )περιεχόμενο και πληροφορίες που περιέχονται ή αποκτούνται από ή μέσω της υπηρεσίας PLUGnPLAY TV.

4.5. Η ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης για την Υπηρεσία είναι 6 Mbps. Επικοινωνήστε με τον πάροχο Διαδικτύου σας για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρεώσεις χρήσης δεδομένων στο Internet.

5.       Κωδικοί πρόσβασης και πρόσβαση λογαριασμού.

Ο συνδρομητής που δημιούργησε το λογαριασμό PLUGnPLAY TV και του οποίου χρεώνεται η Μέθοδος Πληρωμής (ο "Κάτοχος του Λογαριασμού"), έχει πρόσβαση και έλεγχο στον λογαριασμό PLUGnPLAY TV και στις Συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην υπηρεσία μας και είναι υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού. Για να διατηρηθεί ο έλεγχος του λογαριασμού και για να αποτραπεί η πρόσβαση σε κάποιον λογαριασμό, ο κάτοχος του λογαριασμού θα πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο των Συσκευών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και να μην αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τον κωδικό πρόσβασης ή τις λεπτομέρειες της Μεθόδου Πληρωμής που σχετίζεται με το λογαριασμό. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση και τη διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών που μας παρέχετε σχετικά με το λογαριασμό σας.

6.       Miscellaneous

6.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

6.2.  Δικαιοδοσία σχετικά με τη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει σχετική με τους Όρους και Προϋποθέσεις θα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

6.3. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

6.4. Ο χειρισμός των Προσωπικών σας δεδομένων από την Primetel θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου, την οποία μπορείτε να βρείτε κάτω από τον σχετικό σύνδεσμο

6.5.  Όλοι οι Όροι και οι Προϋποθέσεις είναι ουσιώδεις και η παραβίαση οποιουδήποτε όρου από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι σημαντική και δίνει το δικαίωμα στον αθώο διάδικο να τερματίσει την εγγραφή και να απαιτήσει νόμιμες αποζημιώσεις.

6.6. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.