Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Internet 50% έκπτωση για τους πρώτους 6 μήνες

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η Primetel PLC (στο εξής η «Primetel») προσφέρει έκπτωση 50% στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους έξι (6) μήνες και απευθύνεται αποκλειστικά σε όλους τους νέους Συνδρομητές (εφεξής Συνδρομητές) που επιλέγουν να εγγραφούν σε συγκεκριμένα προγράμματα υπηρεσιών Internet.

2. Η Προσφορά ισχύει από 29/07/2020 έως τις 15/01/2021, με 24μηνη δέσμευση (στο εξής η «Προσφορά»).

3. Η Προσφορά αφορά στα ακόλουθα πακέτα υπηρεσιών:

α. Υπηρεσίες Internet, με ταχύτητα 10 Mbps, 15Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps, 80 Mbps και 100 Mbps καθώς και στις υπηρεσίες Fiber Home όλων των διαθέσιμων ταχυτήτων με 24μηνη δέσμευση.

β. Υπηρεσίες Internet, με ταχύτητα, 10 Mbps, 15Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps, 80 Mbps και 100 Mbps καθώς και στις υπηρεσίες Fiber Home όλων των διαθέσιμων ταχυτήτων με 24μηνη δέσμευση, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση.

4. Οι Συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν για τους πρώτους έξι (6) μήνες μειωμένο μηνιαίο πάγιο 50% για τις υπηρεσίες Internet που έχουν επιλέξει.

5. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κατά τη διάρκεια τους συμβολαίου, επιλέξει να υποβαθμίσει την ταχύτητα Internet που αρχικά έχει επιλέξει, θα επιβαρυνθεί με το “Διοικητικό Τέλος Υποβάθμισης Ταχύτητας Internet” 20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

6. Μετά την πάροδο των έξι μηνών και για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου ισχύει το μηνιαίο πάγιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο του Συνδρομητή ώς τιμή τιμοκαταλόγου. Μετά την πάροδο της διάρκειας του συμβολαίου (24 μήνες), ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των υπηρεσιών σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeΤel.

7. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του Συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο Συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

8. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις που τυχόν προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο Συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων της Προσφοράς.

9. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

10. Η Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με τις τρέχουσες προσφορές Κινητής τηλεφωνίας της Primetel αλλά όχι με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της Primetel για τα προγράμματα Internet ή/και Τηλεόρασης, παρά μόνο με την προσφορά «4K Smart TV». Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://primetel.com.cy/4k-smart-tv-promo-terms-and-conditions-el

11. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προυποθέσεις που διέπουν τα Unlimited προγράμματα, τις υπηρεσίες Internet και τα πακέτα τηλεόρασης, όπως εφαρμόζονται ανά περίπτωση. Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

12. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel.

13. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.