Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Alcatel 1SE 4G Προσφορά

1. H προσφορά “2020 Alcatel 1 SE Mobile Basic” της Primetel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει μόνο σε συνδυασμό με την προσφορά της Primetel «Xmas Offer 2020» από 25/11/2020 μέχρι 31/05/2021, βάσει 24μηνης δέσμευσης συμβολαίου (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Η Προσφορά της Primetel PLC («Primetel»), απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή προπληρωμένης κάρτας) σύμφωνα με την προσφορά της Primetel «Xmas Offer 2020» με 24μηνη δέσμευση και εφόσον οι συνδρομητές υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel .

β. Υφιστάμενους συνδρομητές της Primetel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σύμφωνα με την προσφορά της Primetel «Xmas Offer 2020» με 24μηνη δέσμευση.

3. Οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα με την καταβολή ενός ευρώ (€1) επιπλέον (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) στο μηνιαίο πάγιο τους για 24 μήνες να λάβουν την Προσφορά και να επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με τα εξής:

i) Δεύτερη κάρτα SIM, με τo πρόγραμμα κινητής Mobile Basic 500, χωρίς μηνιαίο πάγιο για 24 μήνες. Επιπλέον, θα επωφελείται από 500ΜΒ κάθε μήνα δωρεάν για να καταναλώσουν εντός Κύπρου και εντός του δικτύου της Primetel για 24 μήνες, και

ii) ‘Ένα Alcatel 1 SE 32GB αξίας εκατό εννέα ευρώ (€109), υπό την προϋπόθεση του μη προώρου τερματισμού της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εξαντλήσεως των αποθεμάτων η Primetel δύναται να επιλέξει μια οποιαδήποτε άλλη συσκευή για τους σκοπούς της παρούσας προσφοράς.

Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και κατόπιν ενεργοποίησης όλων των υπηρεσιών τους, θα λάβουν τη συσκευή κατόπιν διαθεσιμότητας και επίδειξης της πολιτικής τους ταυτότητας , από το κατάστημα Primetel όπου έχει υπογραφεί το συμβόλαιο.

Ο συνδρομητής μπορεί να παραλάβει την συσκευή μόνο αφότου ενεργοποιηθούν όλες οι καινούργιες ή ανανεωμένες υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω συσκευή θα είναι στη διάθεση του Συνδρομητή για να την παραλάβει για διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, προθεσμία η οποία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία που ενεργοποιήθηκαν όλες οι καινούργιες ή ανανεωμένες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής με δική του υπαιτιότητα δεν παραλάβει τη συσκευή στην περίοδο των 60 ημερολογιακών ημερών, χάνει το δικαίωμα απόκτησής της.

4. Για να ισχύει η προσφορά, θα πρέπει για το σύνολο της διάρκειας του συμβολαίου να διατηρείται ενεργό και το πρόγραμμα κινητής GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED που επέλεξε ο συνδρομητής να ενεργοποιήσει ή να ανανεώσει μέσω της προσφοράς «Xmas Offer 2020» καθώς και το πρόγραμμα κινητής Mobile Basic 500. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο Συνδρομητής τερματίσει πρόωρα το πρόγραμμα κινητής GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED που επέλεξε με την προσφορά «Xmas Offer 2020» , για τη δεύτερη κάρτα SIM θα ισχύει η κανονική χρέωση του πρόγραμματος Mobile Basic 500, όπως αυτή εμφανίζεται στον τιμοκατάλογο και ο Συνδρομητής οφείλει να καταβάλει αναλογικά την εναπομείνασα αξία της συσκευής της παρούσας Προσφοράς. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

5. Κάθε συνδρομητής δικαιούται να επωφεληθεί της Προσφοράς μόνο μια φορά και να λάβει μέγιστο μία (1) συσκευή ανεξάρτητα από το αν ανανεώσει ή συνδεθεί σε παραπάνω από ένα συμβόλαια.

6. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

7. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων του βασικού πακέτου της Προσφοράς.

8. Η Προσφορά συνδυάζεται αποκλειστικά με την τρέχουσα προσφορά κινητής τηλεφωνίας της Primetel «Xmas Offer 2020».

9. Με τη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας που έχει ο πελάτης σύμφωνα με τον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel εκείνη την ημερομηνία.

10. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων») και της προσφοράς «Xmas Offer 2020» . Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων και/ή των όρων της προσφοράς «Xmas Offer 2020» και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

11. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία της συσκευής. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

12. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.