Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

(Λεπτομέρειες για τη συγκατάθεση)

Αγαπητέ/ή,

Όλα τα προσωπικά σου δεδομένα θα επεξεργαστούν σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Primetel PLC και μπορείς να βρείς πληροφορίες και λεπτομέρειες εδώ.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για την ολοκλήρωση της αίτησης και/ή του συμβολαίου παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων από την Primetel, η οποία συμπεριλαμβάνει τυχόν επικοινωνία της Primetel μαζί μου για την ολοκλήρωση της αίτησης και/ή του συμβολαίου.

Δηλώνω ότι έχω πληροφορηθεί για το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις λεπτομέρειες των δεδομένων μου που είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων της Primetel, καθώς επίσης έχω λάβει γνώση σχετικά της πολιτικής της Primetel όσο αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων μου με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679).

Έχω ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμα μου να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή ώστε να τερματιστεί οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την Primetel. (για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@prime-tel.com.