Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Πληροφορίες Παράδοσης Προϊόντων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τρόπος Παράδοσης Προϊόντων

Τα προϊόντα της παραγγελίας σας, μπορείτε να τα παραλάβετε είτε από οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel που θα επιλέξετε είτε να σας παραδοθούν απευθείας στη διεύθυνση αποστολής σας μόνο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας με εταιρεία ταχυμεταφορών. Ρητά διευκρινίζεται ότι οι ώρες παραλαβής των προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel ορίζονται από την Primetel ενώ η ώρα παράδοσης ορίζονται από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

Κόστος Παράδοσης Προϊόντων

Το κόστος παράδοσης προϊόντων με εταιρεία ταχυμεταφορών ή το κόστος της παραλαβής των προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel που θα επιλέξετε εμφανίζεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας πριν από την πληρωμή.

Χρόνος Παράδοσης Προϊόντων

Τα προϊόντα της παραγγελίας παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής ή από το κατάστημα της Primetel εντός 1-4 εργάσιμες μέρες από την Σύναψη της Σύμβασης. Σε περίπτωση που η παραγγελία προϊόντων συμπεριλαμβάνει και την αγορά οποιωνδήποτε υπηρεσιών, τότε τα προϊόντα της παραγγελίας παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής ή από το κατάστημα της Primetel εντός 1-4εργάσιμες μέρες από την ενεργοποίηση των σχετικών υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε απρόβλεπτες περιστάσεις και/ή καταστάσεις πέραν του ελέγχου της Primetel και/ή γεγονότα ανωτέρας βίας, τότε είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης. Η Primetel θα σας ενημερώσει σχετικά το συντομότερο δυνατό και σε συνεργασία με την εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργάζεται, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση των παραγγελιών το συντομότερο δυνατό.

Άλλες Πληροφορίες

Ρητά διευκρινίζεται ότι η παράδοση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο στον αγοραστή με την επίδειξη της πρωτότυπης ταυτότητας του αιτηθέντος την παραγγελία.

Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις αλλαγές με αναθεώρηση των παρόντων πληροφοριών.